АРБОВИРУСИ

Случай на Западнонилска треска при дете с остра фебрилна реакция

Западнонилската треска се причинява от вирус, принадлежащ към сем. Флавивируси заедно с вирусите, причиняващи кърлежовия енцефалит, Японския комарен енцефалит, жълтата треска, денгата и др.

 

Циркулацията му в природата се поддържа посредством цикъл между птиците, най-често дивите прелетни птици, и комарите, предимно от род Culex (обичайно срещания у нас вид комари). Хората се заразяват при ухапване от заразен комар, при кръвна трансфузия или органна трансплантация.

Заболяването най-често протича безсимптомно ( при около 80% от инфектираните). При около 20% от заразените, след инкубационен период от 3 до 14 дни, започва рязко покачване на температурата, силно главоболие, отпадналост, болки в мускулите и ставите, често е налице дребен макуло-папулозен обрив. Под 1% от инфектираните развиват клиничната картина на енцефалит или менингит. По правило по-леко е протичането при заразяване с вируси от генотип 2, които циркулират в нашия регион.

 Диагнозата се поставя по наличието на описаната клинична картина, епидемиологичната анамнеза за ухапвания от комари и лабораторните изследвания за наличиена специфични антитела или нуклеинова киселина на вируса.

Специфично лечение няма. Прилага се симптоматично лечение.

През м. май 2015 г. в България беше регистриран случай на западнонилска треска при дете, нахапано от комари в Северния парк на гр. София. Лабораторната диагноза беше поставена в НЦЗПБ. Детето е развило само остра фебрилна реакция и силно главоболие без засягане на ЦНС. След фебрилен период от около 10 дни заболяването напълно е отшумяло.Може да се очаква зачестяване на подобни случаи през лятото и есента, когато е пикът на заболяемостта от Западнонилска треска.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.