Целите на БАМ са:

mikrobiolozi 250

  

  • Да съдейства за свободно и достойно упражняване на микробиологичната професия.

  • Да съдейства за подобряване на професионализма в микробиологичната диагностика в България и за усъвършенстване на етиотропната терапия на инфекциозните и инфектни заболявания.

  • Да постигне общото при запазване на различията в името на чистотата и престижа на микробиологичната професия, за благото на членовете си и на всички граждани;

  • БАМ представлява професионалните и браншови интереси на членовете си в БЛС, медицинската камера и пред всички институции и лица в Р. България.

 

За постигане на своите цели БАМ:

  • Гарантира свободното обсъждане на всички проблеми на етиотроп­ната терапия и микробиологичната професия в обстановка на търпи­мост, колегиалност и зачитане на възгледите и мненията на всеки свой член.
  • Приема и изисква високи стандарти на лечебната, преподавателска­та, изследователската и друга професионална дейност в областта на борба­та с инфекциозните и инфектни заболявания и микробиологията, съиз­мерими с европейските и световни стандарти.
  • Изисква от членовете си постоянно усъвършенстване на професионал­ните знания и умения.
  • Приема и контролира спазването на етичните норми на микробиологич­ната професия в съответствие с Лекарския етичен кодекс на Българския лекарски съюз.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.