Предмет на дейност на БАМ е:

1. Насърчаване и подпомагане професионалното обучение на своите членове, изследователската работа в областта на микробиологията и информационния обмен.

2. Улесняване достъпа и разпространението на знания в областта на етиотропната терапия за специалисти от други области и за обществеността.

3. Изразяване мнението на общността на микробиолозите по всички въпроси при определяне на държавната политика и законодателството, свързани с психичното здраве и упражняване на микробиологичната професия.

4. Съдействие за приемане и утвърждаване в страната на принципите, прокламирани от ООН, нейните специализирани органи, Световната медицинска асоциация и Световната микробиологична асоциация относно човешките права, медицинската етика и нормите на микробиологичната професия.

 

 Activities 240

 Scientist 240  

5. Представляване на общността на микробиолозите в страната и чужбина, развиване на връзки при взаимен интерес със сродни национални и международни професионални и научни организации.

6. Осигуряване сътрудничество и взаимопомощ с институции и организации в страната за постигане на своите цели, както и постоянна съгласуваност и взаимодействие с Българския лекарски съюз и други професионални и хуманитарни организации.

7. Стопанска дейност, която включва изследователска, издателска, консултантска, експертна, просветна, обучаваща дейност, здравна помощ за точна етиотропна терапия, разпространение на професионална литература, пособия и други материали, необходими за постигане целите на сдружението, превенция и контрол върху инфекциозни и инфектни заболявания и други дейности.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.