УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОБИОЛОЗИТЕ НА ДОМЕЙН BAM-BG.NET ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ (ПО-ДОЛУ КАТО "УСЛОВИЯ")


Моля, прочетете внимателно Условията преди да започнете взаимодействие със страниците на домейн bam-bg.net и прилежащите под-домейни (по-долу като "Домейна").

Тези Условия са обновени за последен път на 10.05.2018 година.

Тези Условия се отнасят до всеки посетител на интернет страниците, намиращи се на Домейна, наричан по-долу "Потребител".

Тези Условия определят параметрите за използване на страниците, намиращи се на Домейна. Условията обхващат, но не се ограничават със съдържанието публикувано на страниците, във Форума, на Платформата за дистанционно обучение, публикуваните снимкови, аудио, видео и текстови материали, събираните данни.


I. ВИДОВЕ СЪБИРАНИ ЛИЧНИ ДАННИ - ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ

Видове лични данни

Страниците на Домейна в различните си части, в зависимост от своята функционалност, могат да събират следните лични данни:

1.1. Осигурявани чрез ръчно въвеждане от потребителите или чрез свързани профили в социални платформи:

1.1.1. Име, Презиме, Фамилия

1.1.2. Електронна поща

1.1.3. Телефон за контакт

1.1.4. Местоживеене, Адрес

1.1.5. Профили в социални платформи

1.1.6 Снимкови, видео и аудио материали

1.1.7 Други лични данни

1.2. Генерирани автоматично:

1.2.1. Мета-данни

1.2.2. Мета-данни към трети страни

1.3. Съхранение и обработка

1.3.1 Личните данни, които се събират на Домейна, се съхраняват при оптимални условия на сигурност. Никаква част от тези данни в суров вид не се предоставя на трети страни, освен в случаите, предвидени в тези Условия, нормативните документи на страната или с изрично съгласие на собственика на данните.

1.3.2 Личните данни могат да се използват за вторична и последваща обработка, включително за проучвания, изследвания, справки, автоматично вземане на решения, профилиране и други. Данните преминали вторична и/или последваща обработка могат да се публикуват и разпространяват единствено съгласно условията, предвидени в нормативната уредба на страната, или в агрегиран вид, след като са заличени всички маркери, които могат да доведат до индентификация на Потребител.

1.3.3 Личните данни се съхраняват за срок от 5 (пет) години с цел издаване на дубликати на документи, справки и проучвания.

1.3.4 Мета-данните (включително данните събирани чрез cookies/бисквитки) се използват за осигуряване на непосредствената работа на системите.

1.3.5 Мета-данните могат да бъдат обвързани с регистрирани лични данни за генериране на справки, проучвания, автоматично вземане на решения, профилиране, удостоверяване валидност на резултати от тестове, изпити, курсови работи, издадени сертификати и в случаите предвидени в нормативната уредба на страната. В тези случаи данните се третират като лични данни и с тях се взаимодейства съгласно описаните в точки 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3 условия и параметри.

1.3.6 Събирането, обработката и съхранението на мета-данни от трети страни е сведено до функционалния минимум и параметрите за взаимодействие с тях се определят от "Условията за ползване" на конкретния оператор.

1.3.7 Достъп до камерите и микрофоните на устройствата, участващи във видео конференции и виртуални класни стаи, се разрешава от Потребителя допълнително при първоначалния му достъп до сървъра за конферентни връзки. Достъпът се извършва за период не по-дълъг от продължителността на всяка от конференциите и единствено при условие, че потребителя е свързан към сървъра за конференции.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1 Достъпвайки до която и да е част от този сайт, включително чрез преглеждане, посещаване, публикуване на съдържание или други материали, Потребителят приема да бъде обвързан с настоящите Условия.

2.2 Предоставяйки лични данни, в контекст различен от този на потребителския си профил в системите, напр.: чат сесии, форумни публикации, лични съобщения, публикации на съдържание, включително лични снимки, видеа и други, Потребителят носи персонална отговорност за разпространението им и приема, че данните не подлежат на анонимизиране или изтриване и се съгласява да прилага оптимална въздържаност и здрав разум при публикуването на чувствителни данни в различен, от потребителския профил в системите, контекст.

2.3 Потребителят носи лична отговорност за личните данни, въведени при първоначална регистрация или последваща редакция на профила си в системата, и отбелязани за споделяне с другите потребители в контекста на системата.

2.4 При участие на Потребител във видео/аудио конференции и виртуални класни стаи в реално време, позволявайки достъп на сървъра за конферентни връзки до микрофони и/или камери, свързани към потребителското устройство, Потребителят приема, че изображения, видео и/или аудио записи от съответните устройства могат да бъдат излъчвани и съхранявани на сървъра на Българска Асоциация на Микробиолозите за срока, посочен в точка 1.3.3, и тези данни не подлежат на анонимизиране или изтриване.

2.5 При участие на Потребител във видео/аудио конференции и виртуални класни стаи в реално време Потребителят приема, че записаните материали, изцяло или от части, могат да бъдат използвани за последващи обучения, рекламни и маркетинг кампании на Българска Асоциация на Микробиолозите и да бъдат предоставяни на трети страни без да се изисква изрично и/или допълнително съгласие от Потребителя.

2.6 Лични данни, регистрирани при създаване на профил в системите или чрез обвръзване на профили от други социални платформи, могат да бъдат изцяло анонимизирани на основание писмено заявление със свободен текст от собственика на данните до електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2.7 Лични данни предоставени при комуникацията между потребителите не подлежат на изтриване или анонимизиране.

2.8 Българска Асоциация на Микробиолозите не носи отговорност в случаи на доброволно споделени с трети страни лични данни при взаймодействие със системите на Домейна.

III. СЪДЪРЖАНИЕ ПУБЛИКУВАНО НА ДОМЕЙНА

3.1 Съдържание, включително изображения, аудио и видео записи и текстови материали, публикувано от Потребител в частите с ограничен достъп на Домейна, се третира като собственост и отговорност на Потребителя, който отдава глобални, не-ексклузивни, свободни от такси, с неограничена продължителност права за използване на съдържанието в контекста на системите функциониращи на Домейна и по преценка на Българска Асоциация на Микробиолозите.

3.2 "Публични части" на домейна са тези, за достъп до който не се изисква регистрация в системите. Българска Асоциация на Микробилозите не носи отговорност за съдържание, разпространение, ограничаване и/или регламентиране на достъп до публикации, публикувани от Потребител в публичните части на Домейна.

3.3 Българска Асоциация на Микробиолозите няма задължение да компенсира или да се отплаща, финансово или по друг начин, за съдържание, публикувано от Потребител на Домейна.

3.4 Потребител извършващ публикуване, копиране, преписване, разпространяване, редактиране и/или преобразуване на съдържание, публикувано от самия него, от друг Потребител или от трети страни, носи персонална отговорност за това.

3.5 Българска Асоциация на Микробиолозите не носи отговорност за операциите извършени от Потребител по т.3.4.

IV. ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА АВТОРСКИ ПРАВА

4.1 Българска Асоциация на Микробиолозите може да премахва всякакви материали от Домейна и да прекрати незабавно и без предупреждение или обяснение съществуващи регистрации в системите си на основание нарушение на авторски права.

4.2 Нарушение на авторки права се докладва с подписана с квалифициран електронен подпис или ръчно на хартиен носител декларация, която съдържа:

4.2.1 Електронен/Физически подпис на държателя на правата или на негов законен представител.

4.2.2 Описание на материалите, по които се повдига казуса.

4.2.3 Описание на местоположението и позицията на материалите в системата.

4.2.4 Данни за обратна връзка: Адрес, телефон, електронна поща

4.2.5 Описание, в което се обясняват обстоятелствата по казуса, включително деклариращо, че нито Държателят на правата, нито Негов законен представител, са позволили, формално или неформално, употребата на материалите и няма законово основание или нормативен документ, на основание на който материалите да бъдат разпространявани без изрично съгласие.

4.2.6 Параграф потвърждаващ валидността на описаните по-горе обстоятелства, включително идентичността и правата на страната, изпращаща декларацията, под страх от наказателна отговорност за предоставяне на фалишиви данни и/или аргументи.

V. РЕКЛАМОДАТЕЛИ

5.1 Българска Асоциация на Микробиолозите не носи отговорност за последствията от взаимодействия, включително разплащания, предплащания, доставки, гаранции, условия и уговорки, възникнали между рекламодатели и Потребители на Домейна.

VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Българска Асоциация на Микробиолозите може по своя преценка и без предупреждение или обяснение да премахва частично или напълно всякакво Потребителско съдържание, което служи за реклама на определен продукт или услуга, фирма или марка, директно или индиректно насочва потребителите към определен продукт, услуга, фирма или марка. 

6.2 Българска Асоциация на Микробиолозите може по своя преценка и без предупреждение или обяснение да премахва частично или напълно всякакво нецензурно, призоваващо или извършващо насилие, расизъм, религиозна, полова или сексуална нетолерантност, съдържание.

6.3 Българска Асоциация на Микробиолозите може по своя преценка и без предупреждение или обяснение да премахва частично или напълно потребителски регистрации и да отказва достъп до предоставяните услуги и информация на Домейна.

6.4 Услугите и информацията, предоставяни на Домейна се доставят "както са". Българска Асоциация на Микробиолозите и нейните партньори нямат задължения да обновяват, съхраняват, запазват, гарантират качество или достъп, или поддържат безкрайно, безусловно или безгранично предлаганите услуги и информация на Домейна и услугите, предоставяни от трети страни.

6.5 Българска Асоциация на Микробиолозите, нейните партньори, служители, управители и собственици не носят отговорност за каквито и да е щети, включително загуба на печалби, доходи, реноме, репутация, добра воля, данни, информация, и/или други, възникнали директно от или в резултат на:

6.5.1 Възможност или невъзможност за достъп до услугите

6.5.2 Допълнителни стойности при осигуряване на заместващи материали и услуги.

6.5.3 Непозволен достъп до и/или промяна в потока на данни

6.5.4 Изказвания и поведение на трети страни в контекста на предоставяните услуги

6.5.5 Всякакви други материали, които могат да бъдат свързани с предоставяните услуги

6.6 Българска Асоциация на Микробиолозите няма задължение да информира персонално всеки потребител регистриран в системата при обновяване на тези Условия.

6.7 Българска Асоциация на Микробиолозите информира своите Потребители за промяна в тези Условия със съобщение на видно място на ГЛАВНАТА СТРАНИЦА на Домейна за период не по-кратък от 1 (един) ден и не по-дълъг от 7 (седем) дни.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.