МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

 

Детекция на серумен дизахарид при инвазивна инфекция с гъбички от род Candida

Инвазивната кандидоза е свързана с висока заболеваемост и смъртност, въпреки прилагането на противогъбична терапия, особено в отделенията за интензивно лечение. Това се дължи на трудностите при диагностицирането на тези инфекции, което трябва да стане максимално бързо. Хемокултурите за гъбични инфекции са с ниска чувствителност, за разлика от бактериалните инфекции. Ето защо са необходими методи за откриване на гъбични молекули, циркулиращи в серума на болни пациенти.

В университетската болница в Лил, Франция, е разработен е метод за детекция на серумен дизахарид при инвазивна инфекция с дрожди от род Candida, открит чрез MALDITOF технологията. Търсят се гликани на клетъчната стена на Candidа, включващи манани и глюкани. Тези биомаркери са идентифицирани като дизахарид – Hex 2, циркулиращ по време на инвазивна кандидоза. Потвърждение на тази циркулация е направено с експериментални модели с животни – колонизирани мишки.

Общо 25 серума са изследвани от пациенти, хоспитализирани в интензивни отделения, взети 2 седмици преди и 2 седмици след изолиране на щамове Candida в хемокултура. Използвани са и контролни серуми от здрави кръводарители. Пробите за Нех-дизахарида бяха детектирани с разработен метод задетекция чрез мас спектрометрия MALDITOF.

Гликаните като част от структурата на гъбичките, са все още обект на изследвания като маркери за детекция, защото могат да циркулират в човешкия серум и имат имунологични роли. Предстоят още проучвания относно тяхното откриване и характеризиране.

 

 

 

 

 

 

 

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.