МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Гъбични инфекции и COVID 19

Според актуална информация на CDC (Centers for disease control and prevention, 2021) симптомите на някои гъбични заболявания могат да бъдат подобни на тези на COVID-19, включително температура, кашлица и задух.

Затова е необходимо лабораторно изследване, за да се определи дали човек има гъбична инфекция или COVID-19. Някои пациенти могат да имат COVID-19 и гъбична инфекция едновременно.


COVID-19-асоциирана белодробна аспергилоза (CAPA)

Няколко скорошни доклада описват свързана с COVID-19 белодробна аспергилоза (CAPA). Наличната информация показва, че CAPA:

  • обикновено се среща при пациенти с тежък COVID-19 (напр. пациенти на вентилация в интензивни отделения)
  • може да бъде трудно за диагностициране, тъй като пациентите често имат неспецифични симптоми и тестването обикновено изисква проба от белите дробове
  • може да причини тежко заболяване и смърт.

Клиницистите трябва да обмислят възможността за аспергилоза при пациенти с тежка COVID-19 инфекция, които имат влошена дихателна функция или сепсис.


Инвазивна кандидоза при пациенти с COVID-19

Пациентите, хоспитализирани за COVID-19, са изложени на риск от инфекции, свързани с кръвта, причинени от Candida (кандидемия). Ранната диагностика и мониторинг на Candida - инфекции и резистентни на антимикотици щамове (напр. C. auris, резистентна на азоли) са от ключово значение за намаляване смъртността при пациенти с тежки COVID-19 гъбични коинфекции.

Съобщава се и за повишено разпространение на Candida auris по време на пандемията на COVID-19. Candida auris е нова гъбичка, която може да причини огнища на тежки инфекции в здравните заведения. От началото на пандемията от COVID-19, има съобщения за огнища на C. auris в отделенията за спешна помощ на COVID-19- зони. Нови случаи на C. Auris, без връзка с докладвани случаи, са идентифицирани наскоро в много държави, което предполага увеличаване на разпространението.


„Черните гъбички“(Black fungus) при COVID-19:

Въпреки че Индия се бори да овладее смъртоносния прилив на COVID-19, сега лекарите съобщават за случаи на рядка инфекция, наречена „черна гъба“, срещаща се сред хората, възстановяващи се от COVID-19. Това е рядка гъбична инфекция, наречена мукормикоза. Причинява се от група плесени, наречени mucormycetes, които обикновено живеят в почвата и разлагащи се органични вещества.

Експерти твърдят, че този вид гъбична инфекция може да засегне хора, чиято имунна система е била увредена от коронавируса. Смята се също, че употребата на стероидни лекарства при тези пациенти може да обясни някои от появите на тези гъбички (CDC). Инфекцията може да бъде животозастрашаваща и има смъртност между 46–96 % в зависимост от тежестта на заболяването. Често инфекцията засяга синусите и мозъка (риноцеребрална мукормикоза), а симптомите включват повишена температура, едностранно подуване на лицето, главоболие и назална или синусова конгестия. Ако са засегнати белите дробове, може да има кашлица, болка в гърдите и задух. Когато мукормикозата атакува храносмилателната система, може да има коремна болка, гадене и повръщане и стомашно-чревно кървене.В скорошно проучване се стигна до заключението, че пациентите с COVID-19 и диабет, лекувани със стероидни лекарства, имат значително повишен риск от гъбични инфекции като мукормикоза. Различни клинични материали могат да бъдат изследвани – синусов аспират, биопсичен материал (трансбронхиален, перикутанен), хемокултура и др.

Инфекциите се тези гъбични причинители са трудно податливи на лечение. Препоръките за избор на терапия са (SANFORD):

първична терапия :   L – Amphotericin B
 алтернатива:  Posaconazole
Isavuconazole

Като цяло, хората с COVID-19 са с повишен риск от много „опортюнистични инфекции“, включително и гъбични, за които трябва да се следи и да се предприеме навременна антимикотична таргетна терапия.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.