ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Първи данни от молекулярно проучване на клинични изолати clostridium difficile риботип 027 от болница в гр.София

Представен материал на 14-ти Национален конгрес по Клинична микробиология и инфектология на Българската асоциация на микробиолозите в България (БАМ)
12-14 Май, 2016г., парк хотел Москва, гр.София

 

Постер 40: Проучване на клинични изолати clostridium difficile риботип 027 и риботип 001
Е.Добрева, И. Иванов, Е. Савов, А. Трифонова, И. Тодорова, К. Иванова, М. Павлова, Г. Асева, П. Петров, Т. Кантарджиев

 

Ключови думи: Clostridium difficile  RT027, PCR-риботипиране, MLVA7

Clostridium difficile e един от най-честите причинители на инфекции, придобити в болничните заведения. Клиничните изолати риботип 027 (RT027) сe свързват със сериозни живото застрашаващи инфекции в целия свят. C. difficile RT027 продуцира токсин А (eнтеротоксин, TcdA), токсин B (цитотоксин, TcdB) и бинарен токсин (CDTA/B). Наличието на делеция в регулаторния ген tcdC повишава значителнo синтеза на токсин A и B, както и резистентността към флуорохинолони и макролиди.

Щамовете, принадлежащи към този риботип имат висока спорулираща активност, която благоприятства бързото им и лесно разпространение в околната (болнична) среда.

През 2003г. в Квебек (Канада) е докладван първия вътреболничен взрив, асоцииран с C. difficile RT 027,  като  повечето от  описаните случаи завършват с фатален изход (5).

Днес, много научни публикации, съобщават, че C. difficile RT027  е един от водещите причинители на вътреболнични взривове в различни европейски страни (3, 4, 5).

До момента в България са изолирани и потвърдени щамове C. difficile, принадлежащи към различни риботипове, но представителите на риботип 027 остават нови и непознати причинители на C. difficile антибиотико-асоциирана диария (AAD) сред българските пациенти (1, 2).
През 2015г. в НРЛ „Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност”, отдел Микрибиология на НЦЗПБ за първи път бяха молекулярно характеризирани изолати Clostridium difficile риботип 027 от хоспитализирани пациенти в болница на гр.София чрез  съвременни генетични методи.

В периода Май, 2015г.- Февруари, 2016г. бяха изследвани 11 клинични материала (фецес) от 10 пациента. Материалите бяха анализирани в болницата чрез C. difficile ДНК-микроарей на автоматизирана система Verigene (Nanosphere, USA). В последствие изпратени за потвърждение в НЦЗПБ чрез стандартна микробиологична техника за изолиране на C. difficile в анаеробни условия и ЕvaGreen Real-time PCR за наличие на gluD (гутамат дехидрогеназа) и tcdB (токсин B) гените. Чрез конвенционален PCR бяха анализирани токсин-кодиращите гени tcdA (токсинА), cdtA и cdtBA (бинарен токсин). Генотипизиране беше извършено чрез методите PCR-риботипиране и Мултилокусен анализ на вариабилен набор тандемно повторено последователности (MLVA7).

ДНК-микроарей анализът на единадесетте фецеса показа, че всички са с положителен резултат за токсигенни C. difficile, като три от тях с вероятен  риботип 027 (3/11, 27,3%). Културелно бяха получени седем изолата, всички EG Real-time PCR положителни за gluD (158bp) и tcdB (204bp) гените (7/11, 63,6%). Всички бяха положителни за tcdA (2535bp), докато само при три от получените C. difficile бяха доказани cdtA (376bp) и cdtBA (510bp), кодиращи бинарен токсин. Четири от изолатите бяха определени като токсигенен вариант A+B+CDT- , принадлежащи към риботип 001 (3/7) и 002 (1/7), а останалите като A+B+CDT+ (3/7) и потвърдени като риботип 027.

Всички щамове C. difficile риботип 027 бяха изолирани от възрастни пациенти (>60г.), хоспитализирани в три различни отделения на болницата: кардиология, неврохирургия и токсикология. Субтипирането на C. difficile риботип 027 показа, че трите изолата принадлежат към един и същи MLVA7-тип и формират общ кластър, което показва вероятна епидемиологична връзка. Трите изолата риботип 001 образуват друг кластър, съставен от два близки MLVA7 генотипа, единият, от които е познат като MLVA7_GT 49 и е доказан в болница в гр. Пловдив. При всички пациенти е проведена успешна терапия с ванкомицин.

C. difficile риботип 027 причинява тежко протичащи и живото застрашаващи инфекции при хоспитализирани пациенти в целия свят. Настоящето, първо молекулярно проучване в страната на изолати C. difficile риботип 027 показва, че тези инфекции са разрешими, благодарение на компетентността на медицинския персонал, адекватната антибиотична терапия и наличието на добри практики по болнична хигиена.


Библиография:

1. Dobreva, E.G., I. Ivanov,  R.Vathcheva-Dobrevska,  K. Ivanova,  G. Asseva,  P. Petrov, T. Kantardjiev, Advances in molecular surveillance of Clostridium difficile in Bulgaria. Journal of medical microbiology, 62. 2013(9): p. 1428-1434.

2. Ivanova, K., P.Petrov, G.Asseva, E. Dobreva, I. Ivanov, R. Vatcheva, M. Marina, T. Kantardjiev,E. Kuijper, Prevalence of Clostridium difficile PCR ribotypes in Bulgaria, 2008, 2010. Cmpetes rendus de l academie Bulgare des sciences, 64. 2011(7): p. 1051-1058.

3. Indra, A., S. Huhulescu, M. Schneeweis, P. Hasenberger, S. Kernbichler, A. Fiedler, G. Wewalka, F. Allerberger, EJ. Kuijper EJ, Characterization of Clostridium difficile isolates using capillary gel electrophoresis-based PCR ribotyping. J Med. Microbiol., 57. 2008(11): p. 1377-1382.

4. Kuijper EJ, B Coignard, J Brazier, C Suetens, D Drudy, C Wiuff, H Pituch, P Reichert, F Schneider, AF Widmer, KE Olsen, F Allerberger, DW Notermans, F Barbut, M Delmée, M Wilcox, A Pearson, BC Patel, DJ Brown, R Frei, T Åkerlund, IR Poxton, P Tüll, Update of Clostridium difficile-associated disease due to PCR ribotype 027 in Europe. Euro surveillance: bulletin europeen sur les maladies transmissibles European communicable disease bulletin, 12. 2007(6): p. E1-2.

5.  Pépin,J., L. Valiquette, M. Alary, P. Villemure, A. Pelletier, K. Forget, K. Pépin, D. Chouinard. Clostridium difficile-associated diarrhea in a region of Quebec from 1991 tо 2003: a changing pattern of disease severity. Can Med Assoc, 2004, p.466–472

6. Wilcox, M., Clostridium difficile ribotyping network for England and Northern Ireland 2008/09 report. London: Health Protection Agency. 2009.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.