ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Появата на пан-резистентни Грам-отрицателни патогени е повод за бърз глобален политически отговор


Скорошното медийно отразяване на Ню Делхи метало-β-лактамазата (NDM-1) постави антибиотична резистентност отново на политическата карта.

 

Проучването на NDM-1 ясно подчертава тенденцията за бързото разпространение на нови механизми на резистентност към антибиотици чрез икономическата глобализация. Примерът с NDM-1 засилва отчаяната нужда за публично финансиране на глобална система за надзор на антибиотичното потребление, а не само национални или регионални системи. Освен това, има належаща нужда да се създаде световна организация със задачата да наложи международна прозрачност и отчетност на антибиотичната употреба и прилагането на мерки за ограничаване на антибиотична резистентност. Трябва да се установи международен индекс, свързан с брутния вътрешен продукт (БВП) на всяка страна, оценяващ колко от техния БВП се ангажира с публично финансирани здравни инициативи, насочени към контролиране на резистентността към антибиотици.


Walsh, T.R., Toleman, M.A.   Journal of Antimicrobial Chemotherapy 67 (1) , pp. 1-3

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.