ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ


hand hygene 2022

World Hand Hygiene Day 2023 (who.int)

УСКОРЕТЕ ДЕЙСТВИЯТА СИ ЗАЕДНО. СПАСЯВАЙТЕ ЖИВОТИ – ПОЧИСТВАЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ!

Заедно можем да:
- ускорим действията за превенция и контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО) и антимикробна резистентност (АМР) в здравеопазването;
- изградим култура на безопасност и качество при медицинска грижа;
- подобрим хигиената на ръцете, като направление с висок приоритет.

На 5 Май 2023 г. СЗО подновява ежегодната си подкрепа за страните и здравните заведения в техния неравен път към подобряване практиките за хигиена на ръцете и насърчаване към иновации в здравеопазването.

Болниците по целия свят са поканени да участват в кампанията за хигиена на ръцете, за да продължат да повишават осведомеността на специалистите си за важността от тази инициатива, с цел пренасяне познанията в точката на медицинска грижа и намаляване появата, и разпространението на ИСМО.

През 2023 г. кампанията за хигиена на ръцете е насочена към граждански организации и партньори от Глобалната мрежа на СЗО, чиито действия са насочени към превенция и контрол на ИСМО, защото хигиената на ръцете:
- спасява милиони животи всяка година, когато се извършва в правилните моменти от предоставяне на здравна грижа; 
- е интелигентна инвестиция, която предлага изключителна възвръщаемост на вложените финансови средства;
- е мярка за уважение и безопасност към здравето на пациентите и здравните работници.

Сега е особено критичен момент, в който държавите трябва да ускорят прилагането на поуките от пандемията COVID-19 и да увеличат инвестициите за преодоляване на пропуските в превенцията и контрола на инфекциите, включително в хигиената на ръцете.

Много страни демонстрират силна ангажираност към проблемите с ИСМО и АМР и напредък за разширяване на действията си в направленията, но като цяло процеса е бавен и изложен на сериозен риск.

Имено поради това СЗО апелира, че заедно можем да стимулираме действията за предотвратяване на ИСМО и антимикробна резистентност в здравеопазването. Силните и ангажирани общности от здравни работници, политици и граждански организации могат да съдействат чрез действията си за запазване здравето и безопасността на пациентите.

На 5 май- Световния ден за хигиената на ръцете през 2023 г. се поставя фокус върху организациите от гражданското общество, защото често водени от своята страст, ценности и силни програми за социална справедливост, както и непосредствената им близост до наболелите проблеми на обществото, могат да ускорят промяната на местно, национално и международно ниво.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.