Второ европейско превалентно проучване на инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в  болници за активно лечение

Е. Добрева, Н. Владимирова, И.Н.Иванов, М. Недялков, Р. Христова, В. Войнова-Георгиева , А. Христов

През 2016-2017г. Европейският център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC) организира “Второ превалентно проучване за инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в европейските болници за активно лечение (PPSII)”.

За участие в PPSII бяха поканени 28 болници за активно лечение от страната. Участието на болниците бе на доброволен принцип. НЦЗПБ организира два обучителни курса за запознаване на участниците с методологията на проучванeто, което се проведе в периода 16 октомври- 5 ноември, 2017г. Едновременно се реализира и сляпо валидиращо проучване в подбрани болници. Основен координиращ и валиращ център за проучванията беше НЦЗПБ като компетентна структура на ECDC в България. Приложени бяха последните версии на стандартния пациент-базиран протокол за първично проучване и съответния за валидиращо проучване. Данните се въведоха в софтуерен продукт HelicsWin.Net версия 2.3.5 и изпратиха на ECDC за статистическа обработка.

В PPSII участваха 43% (12/28) от поканените  болници за активно лечение. Първичното проучване обхвана 2200 пациента. След предварителния статистически анализ на ECDC беше установено, че честотата на разпространение на ИСМО е 3.5% като преобладават инфекциите на хирургичното място (28.2%). Установеният брой на пациентите с антимикробна терапия е 45%. При 37.6% от случаите е употребяван цефтриаксон. В седем подбрани болници се проведе и сляпо валидиращо проучване, което обхвана 391 пациента от 31 различни отделения.

Броят на участващите болници в първичното проучване е недостатъчен и не е представителен за страната, главно поради доброволния характер на участието. Установената заболяемост от ИСМО е ниска и е сравнима с тази от PPSI (2011-2012 г.) От друга страна, установеното ниво на антимикробна употреба е изключително високо и се оказва, че всеки втори пациент е на антибиотично лечение. Възникналите затруднения, в хода на първичното и валидиращото проучване, бяха предвидени и успешно преодолени.  
 
Материалът е представен на XVI-ти Национален конгрес по Клинична микробиология и инфекции на Българската асоциация на Микробиолозите, 10-12 Май, парк-хотел „Москва”, гр. София

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.