ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Дифтерия на територията на Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Великобритания

Към 26 септември 2022 г. на територията на Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Великобритания са докладвани 92 случая на дифтерия сред мигранти от седем европейски държави за 2022 г. Шестдесет и шест от тези случаи са били с кожна форма на дифтерия, причинена от Corynebacterium diphtheriae. Останалите са били респираторна дифтерия. Случаите са сред мъже, а повечето са диагностицирани в приемни центрове за мигранти. Открит е и един случай на кожна дифтерия при член на персонала в приемен център в Швейцария. Повечето от случаите през 2022 г. са били заразени с C. diphtheriae, за които е потвърдено, че са били токсигенни.

Броят на случаите, отчетени до момента през 2022 г., представлява увеличение в сравнение със средния брой на вносни случаи през последните години. Това увеличение може да се обясни с увеличения поток от мигранти от дифтерийно-ендемични страни или чрез повишен риск от предаване в центровете за приемане на мигранти. Към 26 септември 2022 г. Eвропейския център за контрол на болестите няма доказателства за огнища в по-широката популация на ЕС, произтичащи от увеличеният брой на внесените случаи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.