ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Паракоклюшът (причинител Bordetella parapertussis) причинява подобни на коклюш симптоми, но с по-лека клинична изява. Ваксинацията срещу коклюш не предпазва от инфекция с паракоклюш.

Коклюшът и паракоклюшът са силно заразни респираторни инфекции, засягащи всички възрастови групи от населението.

   

За контакти:
НРЛ по „Молекулярна микробиология”
НЦЗПБ
Гр. София, 1504
Бул. „Янко Сакъзов” № 26

Доц. Виктория Левтерова, дм
Тел. 0887/405 717
Гл.ас. Надя Бранкова, дм
Тел. 02/944 69 99 в.290, 353

При някои пациенти във връзка с приложените ваксинации заболяването от коклюш може да протече по-леко и нетипично, или дори безсимптомно. Така тези групи се превръщат в резервоар и източник на инфекция за новородените. Това налага необходимостта от точна, високо-специфична и бърза диагностика, от която зависи и правилното антибиотично лечение.

Препоръчително е пациентите с тежка, пристъпна кашлица или контактни на инфектирани, дори и без клинични прояви, да се изследват чрез ДНК-анализ за причинителите.

Препоръчително е при наличие на родилки и новородени възрастните в най-близък контакт с тях да бъдат изследвани за носителство на Bordetella pertussis (коклюш).

В последните години се регистрира повишаване на честотата на случаите на коклюш сред колективи в детски градини. Отказът на някои родители от ваксинация на децата им във връзка със засилените антиваксинални движения поставя в риск от заболяване и деца с редовни имунизации.

Националната Референтна Лаборатория по „Молекулярна микробиология” при НЦЗПБ извършва диагностика на коклюш (от 2001г.) и паракоклюш чрез молекулярно-генетични методи (PCR и Real-Time PCR). Молекулярно-генетичните методи са първи избор на диагностичен метод за доказване на тези инфекции.

НРЛ по „Молекулярна микробиология” при НЦЗПБ е акредитирана от 2004г. от Българска Служба за Акредитация, съгласно БДС EN ISO/IЕC 17025/2006. Тя ежегодно е контролирана и получава сертификат за високо качество на извършваните генетични изследвания от , Германия.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.