Интрапартум антибиотична профилактика за предпазване от група В стрептококовата инфекция по света

Le Doare K, O'Driscoll M, Turner K, Seedat F, Russell N, Seale A, Heath P, Lawn J, Baker C, Bartlett L, Cutland C, Gravett M, Ip M, Madhi S, Rubens C, Saha S, Schrag S, Sobanjo-Ter Meulen A, Vekemans J, Kampmann B … (+14 more). Clinical Infectious Diseases-65 (2017)

•    15 цитирания на тази статия

Интрапартум антибиотичната профилактика (ИАП) предотвратява ранната неонатална група B стрептококова (GBS) инфекция. Няма обаче описание как се прилага тя по света. Тази статия е шестата от поредицата за оценка на тежестта на стрептококовата неонатална инфекция. Нашата цел е да прегледаме политиките за скрининг на инфекцията и прилагането на ИАП в световен мащаб. Методи: Събрахме данни чрез (1) системни литературни прегледи (PubMed / Medline, Embase, Литература в Латинска Америка и Карибския басейн [LILACS], база данни на Световната здравна организация [WHOLIS] и Scopus), 2) онлайн проучване и търсене на политики от медицински общества и професионалисти. Потърсихме дали са включени данни за това дали е използвана ИАП и ако е така, дали тя се основава на микробиологични или клинични рискови фактори и как те са приложени. Резултати: Получихме информация от 95 от 195 страни (49%). От тях 60 от 95 (63%) са имали политика на ИАП; 35 от 60 (58%) се базират на микробиологичен скрининг, 25 от 60 (42%) използват клинични рискови фактори. Останалите 35 от 95 страни (37%) нямат национална политика. Покритието варира значително; за микробиологичен скрининг средният обхват е 80% (доверителен интервал 20% -95%); за клиничен скрининг на базата на риска, обхватът е 29% (доверителен интервал 10% -50%). Въпреки че са налице различия в използваните методи за микробиологичен скрининг, използваните индивидуални клинични рискови фактори са подобни. Заключения: Има значителна хетерогенност в политиките за скрининг на подходящите за ИАП бременни жени и покритието в световен мащаб.

Алтернативни глобални стратегии, като ваксинация на бременни жени са необходими, за да се подобри обхватът на глобалната профилактика на неонаталната стрептококова инфекция.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.