ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Бруцелозата отново появаща се инфекция в България

Бруцелозата е новопоявила (re-emerging) се инфекция в Р. България.
През 2006г са доказани първите автохтонни заболявания при хора след десетилетия на видимо отсъствие на заболяването.

Поставя се началото на епидемичен взрив от 71 случая (2006-2008) в няколко региона на Южна България, като най-тежко засегната е Хасковска област.

Втори взрив от бруцелоза, без епидемична връзка с първия, е регистриран през лятото на 2015г. в Кюстендилска област. Разкрит е и втори фокус в отдалечената Плевенска област. Установено е, че и двата взрива възникват в резултат от внос на заразени животни от съседна ендемична за бруцелоза държава.

Недобросъвестността и ниската здравна култура при някои животновъди, липсата на насочена към бруцелоза анамнеза при рискови за заболяването пациенти, географското положение и социално-икономическата обстановка в страната са предпоставка за възникването на бъдещи взривове от заболяването.

Бързата и точна диагноза в такива ситуации е от съществено значение за изясняване етиологията на случаите, етиотропното им лечение и овладяването на епидемичната обстановка.  

Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXXI, 1, p 55-64.

Euro Surveill. 2015;20[39]:pii=30031

http://www.focalpointbg.com/?news_item=758

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.