ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Опасни зооантропонози в България за периода 2016-2019 година*

След последния епидемичен взрив от бруцелоза през 2015 г., в резултат от взетите противоепидемични мерки, заболяемостта от особено опасни зоонози в страната бележи трайна тенденция за намаляване.

За периода 2016-2019 година в НРЛ „Особено опасни бактериални инфекции” са доказани четири случая на бруцелоза при хора, при три от които е установена епидемична връзка със серопозитивни животни. За същия период са диагностицирани четири заболели от туларемия лица и едио от кожна форма на антракс.

Спокойната епидемична обстановка в настоящия момент не е основание за намаляване на бдителността от страна на хуманните и ветеринарни медицински власти към възможни бъдещи появи на разгледаните или други особено опасни бактериални зооантропонози у нас.

* Данни на НРЛ „Особено опасни бактериални инфекции”

 

 

 

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.