ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Микобактериози – причинени от нетуберкулозни микобактерии инфекции

Микобактериозите са хронични и трудно лечими инфекции, които се причиняват от нетуберкулозни микобактерии (НТМ). Значението на диагностиката им расте поради редица фактори като: повсевместното им разпространение в околната среда, затоплянето на климата, застаряването на населението, увеличаване на имунокомпрометираните пациенти.

В България, точната видова идентификация на НТМ се осъществява само в НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ. Извършващите културелна микробиологична диагностика на туберкулоза в страната лаборатории успешно диференцират НТМ от M. tuberculosis complex, като впоследствие изолираните от тях щамове се определят до вид в НРЛ по туберкулоза, според Методично указание за микробиологична диагностика на туберкулозата, МЗ, 2016г.

През 2023г. като НТМ са определени 78 щама на 64 пациента, като при 95% от случаите инфекцията е с белодробна локализация. От изследваните материали, извънбелодробните от които се изолират НТМ са едва 5% - плеврален пунктат (n=1) и раневи секрети (n=2). Рядко пациенти с хронични или трудно лечими инфекции, различни от тези на дихателните пътища, биват насочвани за изследване в лабораториите, осъществяващи микробиологично изследване за микобактерии. НТМ могат да причиняват още всякакви кожни и мекотъканни лезии, често свързани с козметични процедури, хирургични интервенции или травми, както и лимфаденити, възпаления на сухожилия и кости, дисеминирани инфекции и др

От изолатите НТМ в станата, през 2023г. преобладават следните видове: M. avium (n=18) и M. intracellulare (n=18), следвани от M. fortuitum (n=7), M. gordonae (n=7), M. abscessus subsp. abscessus (n=4), други видове (n=10).

 

 

 

 

 

 

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.