ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Респираторни инфекции, причинени от представители на род Bordetella( коклюш и паракоклюш)

Коклюшът е ваксинопредотвратимо, остро респираторно заболяване, причинявано от грам-отрицателния бактерий Bordetella pertussis. В последните години в световен мащаб се наблюдава възраждане на тази инфекция. Най-уязвимата група от обществото са кърмачетата под едногодишна възраст, при които е най-голям рискът от тежки усложнения или дори смъртен изход.

Коклюшът обикновено се асоциира с инфекция, причинена от Bordetella pertussis, но Bordetella parapertussis също може да е причина за коклюшо-подобни симптоми. Само клиничните данни не са достатъчни за да се разграничат двете инфекции. Необходима е съвременна, бърза и надеждна диагностика за тяхното отдиференциране.

Ваксинацията против коклюш не предпазва от инфекция с паракоклюш и не се наблюдава кръстосан имунитет между тях. Това показва, че ако не се диагностицират паракоклюшните инфекции, те допринасят значително за увеличаване на общия брой на случаите на коклюш и увеличават пула от деца, за които се смята, че имат пробив в ефикасността на противококлюшната ваксина. Затова при наличие на коклюшо-подобни симптоми (продължителна кашлица с пристъпи, повръщане след закашляне) е целесъобразно да се диагностицират и двата причинителя за да се направи разлика между инфекция с Bordetella pertussis и Bordetella parapertussis, особено в популации с високо ваксинационно покритие срещу коклюш.

Възможна е доказване и на коинфекция с коклюш и паракоклюш.


За контакти:

НРЛ по „Молекулярна микробиология”
НЦЗПБ
Гр. София, 1504
Бул. „Янко Сакъзов” № 26
Доц. Виктория Левтерова, дм
Гл.ас. Надя Бранкова, дм
Тел. 02/944 69 99 / в.290, 353

 

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.