ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Актуализарана дефиниция за XDR-TB (extensively drug-resistant tuberculosis)

През 2021 г. Световната здравна организация актуализира дефиницията за екстензивно резистентна туберкулоза (XDR-TB) и за първи път дефинира pre-XDR-TB, подчертавайки сериозността на тези форми на туберкулоза, за които се изискват сложни схеми на лечение. Определението за MDR-TB остава непроменено.
Новата дефиниция за пре-XDR-TB е: туберкулоза, причинена от щамове Mycobacterium tuberculosis, които отговарят на дефиницията за мултирезистентна и рифампицин-резистентна TB (MDR/RR-TB) плюс резистентност към флуорохинолон.
Актуализираната дефиниция за XDR-TB е: туберкулоза, причинена от щамове M. tuberculosis, които отговарят на дефиницията за MDR/RR-TB и са резистентни към всеки флуорохинолон и поне едно лекарство от група А (бедаквилин, линезолид).


Източник: World Health Organization. https://www.who.int/news/item/27-01-2021-who-announces-updated-definitions-of-extensively-drug-resistant-tuberculosis

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.