ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Резистентна туберкулоза в Източна Европа и Централна Азия

Сред всички региони на СЗО Европейския регион има най-висок дял на резистентна туберкулоза сред нови случаи и случаи на повторно лечение. Осемнадесетте страни страни с висок приоритет в Източна Европа и Централна Азия представляват 85% от заболеваемостта от туберкулоза и над 90% от резистентните към лекарства случаи на туберкулоза, възникващи в региона.

В този доклад са анализирани данните за заболеваемостта от туберкулоза и случаите на лекарствена резистентност при нови болни за всяка от 18-те страни с висок приоритет в европейския регион на СЗО в периода 1 януари 2000 г. до 31 декември 2017 г.

Всички 17 държави (няма данни от Туркменистан) показват значителен спад в заболеваемостта през последните години. Заболеваемостта от резистентна туберкулоза сред ново диагностицираните случаи намаляват в две страни (Естония и Латвия), увеличава се в осем държави (Азербайджан, Киргизстан, Република Молдова, Румъния, Русия, Таджикистан, Украйна и Узбекистан) и е стабилна в седем държави (Армения, Беларус, България, Грузия, Казахстан, Литва и Турция).

Като заключение се установява, че страните от Европейския регион на СЗО са по-успешни в контрола на чувствителната към лекарства туберкулоза, отколкото към лекарствено резистентните форми. Трябва да бъдат положени допълнителни усилия за превенция и грижа за пациенти с резистентна туберкулоза и да се търсят ефективни начини за постигане на целта - прекратяване на туберкулозата до 2030 г.


Източник: Drug-resistant tuberculosis in eastern Europe and central Asia: a time-series analysis of routine surveillance data. Dadu A1, Hovhannesyan A1, Ahmedov S2, van der Werf MJ3, Dara M4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31784371

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.