ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

Кърлежов енцефалит

През последните години се наблюдава повишаване в броя случаи на Кърлежов енцефалит в Европа.

Най-много автохтонни случаи са регистрирани на терирориите на Литва, Естония и Чешката Република. През 2016 г. Холандия докладва за първите два автохтонни случая на Кърлежов енцефалит.

Тази година се наблюдава значително повишаване на броя случаи в Швейцария с 20%.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.