ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

Изолиране и молекулярно типизиране на Cronobacter spp. в търговски бебешки и детски храни

Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) са важни причинители на инфекции предавани с храни и води. Инфекциите с този патоген може да доведат до неонатален менингит, некротизиращ ентероколит и бактериемия.

 

Обект на това проучване е контаминацията с Cronobacter spp. на бебешки и детски храни в Китай. Четиридесет и девет от 399 проби са били контаминирани с Cronobacter spp., а 10,2% от изолатите са били резистентни на цефотаксим като всички изпитани изолати са били чувствителни на амикацин, амоксицилин/клавуланова киселина, цефепим, ципрофлоксацин, имипенем и меропенем. Пулсовата гел електрофореза (PFGE) и мултилокусното секвенционно типизиране (MLST) са показали 16 PFGE профила и 11 секвенционни типа (STs), включително 7 нови STs. Накратко, честотата на изолиране на Cronobacter spp. от бебешки и детски храни в Китай е била сравнително висока и изолираните щамове са показали висока чувствителност in vitro  към повечето антибиотици. PFGE методът се е оказал с по-добра типизираща възможност от MLST, а резултатите от молекулярното типизиране показват, че контаминирането на бебешките и детските храни с  Cronobacter spp. в Китай се дължи главно на добавянето на контаминирани материали. От тук следва, че са необходими по-ефективни стратегии за контрол на производствения процес.

Pan Zhuo, Cui Jinghua, Lyu Guoping, Du Xiaoli, Qin Liyun, Guo Yumei, Xu Baohong, Li Wei, Cui Zhigang, and Zhao Chuan. Isolation and Molecular Typing of Cronobacter spp. in Commercial Powdered Infant Formula and Follow-Up Formula. Foodborne Pathogens and Disease. June 2014, 11(6): 456-461. doi:10.1089/fpd.2013.1691.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.