ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

Oгнище на инфекции със Salmonella Virchow в няколко държави, свързано с консумацията на месни продукти, съдържащи пилешко месо

От юни 2017 г. до сега в над 5 държави от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП), Обединеното кралство и САЩ се наблюдава устойчив трансграничен взрив от Salmonella Virchow.

Над 210 случая са докладвани, като честотата на хоспитализация е 38,5%. Не са докладвани смъртни случаи. Повечето случаи са свързани с местни ресторанти, в които се сервира кебап от месо. Броят на потвърдените случаи представлява само малка част от всички инфекции в ЕС/ЕИП, което отчасти се дължи на различните възможности в отделните държави за секвениране. Представителните щамове от епидемията принадлежат към месо от бройлери и среди, свързани с бройлери, което показва, че месните продукти от кебап, съдържащи заразено пилешко месо, са вероятните носители на инфекции и че клонът циркулира във веригата за производство на птиче месо в ЕС. Поради липсата на партидни номера на заразените продукти за кебап и свързаната с това информация за изследване на салмонела, източникът(ите) на инфекциите не може да бъде(ат) установен(и).

Вероятно е да се появят нови инфекции в ЕС/ЕИП, които да засегнат всяка възрастова група, докато не бъдат проведени допълнителни изследвания за установяване на източника(ците) и мястото(ата) на заразяване по веригата за производство на пилешко месо, включително линиите за първично производство нагоре по веригата. Това ще позволи да се приложат подходящи мерки за контрол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.