СВЕТОВНА СЕДМИЦА, ПОСВЕТЕНА НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ И COVID-19, 18-24 НОЕМВРИ 2021 Г.

  • АМР е заплаха за здравето и развитието в световен мащаб. Тя изисква спешни действия в различни сектори с оглед постигане на целите за устойчиво развитие.
  • СЗО обяви, че АМР представлява една от десетте най-големи глобални заплахи пред човешкото здраве.
  • Неправилната и прекомерна употреба на антимикробни лекарствени средства са основните фактори за развитието на устойчиви на лекарства патогенни организми.

България зае едно от първите места в Европа по антибиотична свръхконсумация, в резултат на нерационалната употреба на антибиотици при пациенти с COVID-19 през 2020 г.

Екип на НЦЗПБ изготви инфографика за информиране на широката общественост относно рисковете свързани с антимикробната резистентност в условията на пандемията от COVID-19 и мерките за предпазаване.

Инфограма на НЦЗПБ в PDF


 

AMRnCOVID Infograph

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.