ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕЗЮМЕТАТА

за XXI конгрес на БАМ, 29.09 - 01.10.2023 г.
със съдействето на Медицински университет, Пловдив

Теми на конгреса

  1. COVID-19
  2. Инфекции на респираторния тракт и туберкулоза
  3. Микробна  лекарствена резистентност
  4. Зоонози с епидемичен риск и управление на биориска
  5. Сексуално предавани инфекции
  6. Ваксинопредотвратими инфекции
  7. Инфекции причинявани от храни и води
  8. Векторно-предавани инфекции
  9. Инфекции, свързани с медицинското обслужване и инфекции при имунодефицитни състояния и заболявания

Молим желаещите да се включат в научната програма на конгреса да изпратят резюмета на своите доклади и постери не по-късно от 30 Юни 2023 година на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Резюметата (abstracts) трябва да бъдат написани на български и английски език и да отговарят на следните изисквания:

    Заглавие и авторски колектив
    Под имената на авторите се посочва местоработата им, обозначена с цифров индекс
    Дължина (с интервалите) не повече от 2000 знака
    Структура: Цел, Материали/методи, Резултати, Заключение
    Да не съдържат графики и илюстрации, а само текст
    До три ключови думи
    Шрифт: Times New Roman, размер 12, единично междуредие

В документите трябва да фигурира точен адрес за кореспонденция (с телефон за обратна връзка).

Всички резюмета ще бъдат внимателно разгледани от научния комитет. Одобрените за доклади резюмета трябва да бъдат представени на конгреса като Power Point презентация с продължителност до 7 мин. Останалите резюмета следва да бъдат представени като постери.

Постерите ще се прожектират с мултимедия.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.