ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА

СРЯДА, 17 май 2017 г.
Парк-Хотел Москва
Зала Европа


13.00 – 13.30
Откриване на предконгресните сесии

13.30 – 15.30
Сесия І – Отчет за дейността на Националните Референтни центрове по инфекции с отражение за общественото здраве за 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПРОФ. ТОДОР КАНТАРДЖИЕВ, ПРОФ. ИВА ХРИСТОВА

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО Зооантропонози с епидемичен риск, нови инфекции и управление на биориска -2016 (НРЦ ЗЕРНИ-УБ)
Т. Кантарджиев, И. Томова, Р. Ненова, И. Христова, И. Райнова, И. Иванов, П. Генова, Е. Георгиева, Н. Корсун, В. Толчков, Л. Горянова, Е. Панайотова, И. Трифонова, С. Ангелова,  И. Кафтанджиев, Е. Кънева, А. Младжова, А. Курчатова, Н. Миткова, Т. Лазарова, В. Левтерова, И. Симеоновски

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР„СЕКСУАЛНО-ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ (СПИ) и ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ”
А. Кузманов, Т. Тенев, М. Николова, З. Иванова, И. Филипова, И. Иванов, Е. Георгиева, Е. Шикова, В. Левтерова, И. Симеоновски, Е. Голкочева-Маркова, И.Райнова, Н. Цветкова, И. Алексиев, М. Мухтарова, Н. Владимирова

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР „РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛОЗА” - АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016
Н.Корсун, Е.Бачийска, С.Панайотов, М.Николова, А.Дечева, И.Томова, С.Ангелова, И.Георгиева, В.Левтерова, Н.Бранкова, А.Курчатова, А.Минкова, Ю.Атанасова, С.Йорданова, Я.Тодорова, А.Байкова, С.Волева, И.Трифонова

БАКТЕРИАЛНИ, ВИРУСНИ И ПАРАЗИТНИ ВЕКТОР-ПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 Г.
И. Христова, И. Трифонова, Т. Гладнишка, Е. Панайотова, В. Иванова, Е. Тасева, Р. Харизанов, И. Райнова, О. Миков, П. Генова-Калу, А. Курчатова, Н. Миткова, С. Буковска, Т. Лазарова

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ (НРЦ-ИПХВ), АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА, 2016 Г
П. Петров, A. Курчатова, И. Райнова, Л. Николаева-Гломб, Н. Цветкова, Г. Николов, Г. Асева, П. Падешки, А. Стоянова, В. Ташкова, М. Павлова, Е. Тасева, Н. Бранкова

ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО МИКРОБНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ И АНТИБИОТИЧНА КОНСУМАЦИЯ
И.Н. Иванов, М. Недялков, Б. Тодорова , Е. Добрева, Р. Христова, А. Кузманов, З. Иванова, Н. Корсун,  И. Алексиев, Р. Харизанов, И. Кафтанджиев, С. Събчева, Х. Даскалов, Т. Кантарджиев
ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО ИНФЕКЦИИ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ  (НРЦ-ИСМО) ПРЕЗ 2016г.
Е. Добрева, Н. Владимирова, И. Н. Иванов, И. Томова, М. Николова, С. Йорданова, Т. Тенев, Е. Голкочева-Маркова

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ, 2016
Н. Владимирова, A. Kурчатова, Л. Николаева-Гломб, С. Иванова, A. Стоянова, E. Maркова, E. Шикова, В. Левтерова, Н. Бранкова, И. Симеоновски, A. Дечева


15.30 - 16.00   Кафе-пауза

16.00 – 17.00   
Сесия II – Микробна лекарствена резистентност 1

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:  ПРОФ. ГРОЗДАНКА ЛАЗАРОВА, ДОЦ. ЕЛИЗАБЕТ БАЧИЙСКА

Нозокомиални изолати Acinetobacter baumannii с Множествена лекарствена резистентност (2014-2016) – механизми на антимикробна устойчивост и епидемиологично типизиране
Т. Стратева, Т. Стоева,  Е. Савов, Ю. Мартева-Проевска, А. Трифонова, И. Сираков, И. Митов (7 min)

Широко разпространение на CTX-M-15 призвеждащи  Klebsiella spp  в болници в България
Р. Марковска, Т. Стоева,  П. Станкова, Е. Кьолеян, Л. Боянова, М. Мурджева, М. Средкова, Д. Иванова, Г. Лазарова, Г. Неделчева, Д. Пенчева, Р. Кънева, И. Митов (7 min)

Арсенал от антибиотична резистентност и вирулентност на Streptoccocus pyogenes
Р. Гергова, А. Мухтарова, И. Митов (7 min)

МНОЖЕСТВЕНО - РЕЗИСТЕНТНИ ИЗОЛАТИ СРЕД ПАЦИЕНТИ НА ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ
К. Рачкова, Д. Руканова, Х. Дженева, С. Исенджик, Р. Йорданова, Г. Лазарова (7 min)

ДИСКУСИЯ

17.00-18.30  Постерна сесия 1 (постери 1-15)

19.00 – Вечеря
Ресторант Москва
Парк Хотел Москва


ЧЕТВЪРТЪК, 18 май 2017 г.
Парк Хотел Москва
Зала Европа

9.00 – 9.15   Кафе за добре дошли

09.15 – 10.00
Сесия IIІ – Микробна лекарствена резистентност 2

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПРОФ. МАРИАНА МУРДЖЕВА, ПРОФ. МАРИЯ СРЕДКОВА

БАКТЕРИЕМИИ – ЕТИОЛОГИЧЕН СПЕКТЪР, АНТИБИОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ И ПРОБЛЕМИ НА АНТИБИОТИЧНАТА ТЕРАПИЯ
Е. Кьолеян, Ш. Тете, Д. Панайотова (7 min)

Появата и разпространението на множествено резистентни патогени-бедствие на нашето съвремие. Анализ и клинични случаи в болничната и доболнична практика
Р. Вачева-Добревска, П. Стефанова , В. Дичева (7 min)

Активност на бактериоцини на седем щама Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus срещу Helicobacter pylori щамове чувствителни и резистентни към антибиотици
Л. Боянова, Г. Гергова, Р. Марковска, Д. Йорданов, И. Митов (7 min)

ДИСКУСИЯ

10.00 - 11.00  ОТКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА

11.00 - 11.30
Dr. Andrea Ammon, DIRECTOR of ECDC
 
11.30 – 12.30
СИМПОЗИУМ GSK
АНТИБИОТИЦИТЕ - ЗАЩО ТРЯБВА ДА ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ МЪДРО?
ВИСОКИЯТ ИМУНИЗАЦИОНЕН ОБХВАТ- НЕОБХОДИМ ФАКТОР ЗА УСПЕХА НА ВАКСИНАЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
Елизабет Георгиева

12.30 - 13.30  почивка за обяд

13.30 – 14.30
СИМПОЗИУМ PFIZER
МНОЖЕСТВЕНА БАКТЕРИАЛНА РЕЗИСТЕНТНОСТ И ПОДХОДИ ЗА НЕЙНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ
 
14.30 – 15.30

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПРОФ. ЛЮДМИЛА БОЯНОВА, ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДИМСТВАТА НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ТЕСТОВЕ ЗА АНТИБИОТИЧНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (15 min)
Кристиано КАРУЧИ, „Интер Бизнес“ 91

PHOENIX M50 - ДА НЕ ГУБИМ ВРЕМЕ, АНТИМОКРОБНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ НЕ ЧАКА!
Joanna WYSOCKA, BD International (15 min)

РЕЗУЛТАТИ ОТ МОЛЕКУЛЯРНАТА ДИАГНОСТИКА НА КОКЛЮШНАТА ИНФЕКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. ИМУНИЗАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОКЛЮШ.
Н. Бранкова, Sanofi Pasteur (15 min)

ЦИРКУЛАЦИЯ НА ГРИПНИТЕ ВИРУСИ В БЪЛГАРИЯ. ИНОВАТИВНА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА ГРИП.
Нели КОРСУН, Sanofi Pasteur (15 min)

15.30 - 16.00   Кафе пауза

16.00 - 17.00 часа  
Сесия IV – Предавани по полов път инфекции. Инфекции при бременните жени.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:  ПРОФ. МАРИЯ НИКОЛОВА, ДОЦ. ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ
 
МОНИТОРИНГ  И  ЛЕЧЕНИЕ НА  HIV-ИНФЕКЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ  ПРЕЗ 2016 г.
М. Николова, Р. Грозданова, Н. Янчева, И. Еленков, П. Гарджева, М. Стойчева, Т. Червенков, Д. Николова,  Л. Пекова, С. Блажева, Ц. Дойчинова, И. Алексиев, Т. Червенякова (7 min)

Вирусологичен мониторинг на НІV/СПИН в БЪЛГАРИЯ
И. Алексиев, Р. Димитрова, А. Костадинова, А. Ганчева, М. Стойчева, Д. Николова, Ц. Дойчинова, Л. Пекова, Н. Янчева, И. Еленков (7 min)

Откриване и разпределение на различните типове човешки папиломни вируси (HPV) чрез полимеразно верижна реакция (PCR) за период 2012 – 2016г.
М. Кунчев, A. Гоцева, И. Гергова, К. Мекушинов (7 min)

Херпес вирусни инфекции при бременни: разпространение, РИСКОВЕ, стратегии за превенция
Е. Шикова, С. Ралева, А. Куманова, С. Кьосева (7 min)

Проучване на токсоплазмозата при бременни жени за периода 2014 - 2016 г.
Н. Цветкова, И. Райнова, Р. Харизанов, И. Кафтанджиев, Д. Йорданова, И. Маринова, А. Иванова, Р. Борисова (7 min)

ДИСКУСИЯ

17.00 - 18.30  Постерна сесия 2 (постери 16-30)

19.00  гала-вечеря
Ресторант Москва
Парк хотел Москва


ПЕТЪК, 19 май 2017 г.
Парк Хотел Москва
Зала Европа

08.30 - 10.00  Постерна сесия 3 (постери 31-43)

10.00 - 10.30  Кафе пауза

10.30 – 11.50
Сесия V – Чревни инфекции.
                    Инфекции на респираторния тракт.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:   ПРОФ. НЕЛИ КОРСУН, ДОЦ. ТЕМЕНУГА СТОЕВА

Проучване върху Clostridium difficilе-асоциирани чревни инфекции при пациенти в Пловдивски регион - микробиологични и епидемиологични аспекти
М. Мурджева, Е. Христозова, E. Добрева, И Иванов, К. Иванова, Г. Асева, М. Павлова, П. Петров, П. Василев, М. Стойчева, Л. Койчева, Р. Ташев, Т. Кантарджиев (7 min)

Лабораторно потвърждение на неполиомиелитни ентеровируси при невроинфекции
Л. Николаева-Гломб, А. Стоянова, В. Йончева (7 min)

Етиологичен спектър на инфекциите на Гастроинтестиналния тракт при пациенти, хоспитализирани в УМБАЛ”Света Марина” – Варна
Т. Стоева, М. Божкова, Д. Димитрова, В. Каменова, Г. Неделчева, В. Снегарова (7 min)

Xpert MTB/RIF – новият метод за диагноза на туберкулоза в България
Е. Бачийска, С. Михайлова, Р. Ангелова, М. Цолова, Т. Анакиева, С. Йорданова, Ю. Атанасова, Я. Тодорова, А. Байкова, Т. Кантарджиев (7 min)

Фактори, формиращи генетичното биоразнообразие на Mycobacterium tuberculosis в България
С. Панайотов, Д. Маджаров, Е. Бачийска, С. Йорданова, Ю. Атанасова, Я. Тодорова, В. Левтерова, Н. Бранкова, И. Симеоновски, К. Танкова, А. Кърчева, Ц. Стефанова, Т. Кантарджиев (7 min)

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА И ВИРУСОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРИПЕН СЕЗОН 2016/2017
И. Георгиева, Ч. Исмаилова, С. Ангелова,С. Волева, И. Трифонова, А. Минкова, А. Курчатова, Н. Корсун (7 min)

Our experience with indirect immunofluorescence method in detection of antibodies to Chlamydia pneumoniae
B. Petrovska Basovska, B. Kakaraskoska Boceska, D. Osmani, S. Memeti (7 min)

ДИСКУСИЯ

11.50-12.00

Кандидатстване за индивидуалните стипендии „Мария Склодовска-Кюри”
С. Панайотов

12.00-13.00
Сесия VI – Инфекции с епидемичен риск
  Векторно-предавани инфекции
  Паразитози

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПРОФ. ИВА ХРИСТОВА, ДОЦ. ИСКРА РАЙНОВА

Оптимизиране на диагностичните подходи при Зика вирусна инфекция
И. Христова, И. Трифонова, Т. Гладнишка, Е. Панайотова, В. Иванова, Е. Тасева (7 min)

Серологично и молекулярно-биологично проучване на Coxiella burnetii в лабораторни проби от пациенти със симптоматика на продължително неясно фебрилно състояние (НФС)
П. Генова-Калу, А. Павлова, С. Иванова, К. Симеонов, Д. Пенчева (7 min)

Анализ на местните и внасяни паразитози в България през 2016 г.
И. Райнова, Р. Харизанов, Н. Цветкова, И. Кафтанджияв, Р. Борисова, А. Иванова, Е. Кънева, О. Миков (7 min)

Кистна ехинококоза и трихинелоза, перманентен проблем за българското здравеопазване
Р. Харизанов, И. Райнова, И. Кафтанджиев, Н. Цветкова, Р. Борисова, А. Иванова, Е. Кънева (7 min)

ДИСКУСИЯ

13.00-14.00 почивка за обяд

14.00 - 15.30  Постерна сесия 4 (постери 44-58)

15.30  Закриване на конгреса


Постерна сесия 1
17 май
17.00-18.30

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ДОЦ. ТАНЯ СТРАТЕВА, ДОЦ. ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА-ГЛОМБ, ДОЦ. ВЕСЕЛА РАЙКОВА

1. Acinetobacter – един нарастващ проблем за болничната инфекциозна патология
Е. Савов, А.Трифонова, Е. Кьосевa, Y.Pfeifer (4 min)

2. Първи случай на VIM-продуциращ P.putida в България, изолиран от УМБАЛ “Свети Геоги“, Пловдив
А. Петрова, И.Иванов, Л. Паунов, А. Учиков, Т. Кантарджиев, М. Мурджева (4 min)

3. СКРИНИНГ ЗА S.AUREUS-КОЛОНИЗАЦИЯ В КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ, СОФИЯ – ПЪРВОНАЧАЛНИ ДАННИ
И. Гергова, В. Димов, Е. Одисеева, Н. Петров (4 min)

4. SERRATIA MARCESCENS IN THE NEWBORN`S BLOOD CULTURES - FREQUENCY AND ANTIBIOTIC SENSITIVITY OF THIS SPECIES
B. Kakaraskoska Boceska, B. Petrovska Basovska, D. Osmani, S. Memeti

5. АНАЛИЗ  НА ЕТИОЛОГИЧНАТА СТУКТУРА И АНТИМИКРОБНАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ИЗОЛАТИ ОТ ХЕМОКУЛТУРИ В УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ”
Ц. Господинова, Ц. Чалашканов, Е. Терзиева, М. Лесева, Е. Замфирова (4 min)

6. Проследяване появата и разпространението на карбапенем-резистентни K. pneumoniae
М. Вандова, Т. Малакова, Д. Йолчева (4 min)

7. Salmonella Paratyphi B var. Java- идентификация, типизиране и проучване антибиотичната чувствителност, 2005-2016 в България
Г. Aсeвa, M. Павлова, П. Петров, И. Toмoвa, B. Bелев, Т. Червенякова,  М. Николова, М. Петров, М. Мурджева, М. Карчева, T. Kaнтaрджиев (4 min)

8. Оценка на бърз метод за бактериален растеж в реално време при микробиологичното скриниране на урина
Й. Калчев, Т. Дерменджиев, С. Станев, М. Мурджева (4 min)

9. PFGE метод за характеризиране на щамове Listeria monocytogenes
И. Трифонова, И. Христова, Т. Гладнишка, В. Иванова, М. Мурджева (4 min)

10. Серологично проучване на български граждани с бруцелоза за десет годишен период (2005-2015)
Р. Ненова, И. Томова, Л. Горянова,  В. Толчков, Т. Кантарджиев (4 min)

11. Серопревалентност на инфекциозните агенти (парвовирус В19 и Chlamydia trachomatis) при жени с патологична и рискова бременност
С. Волева, С. Иванова, С. Ангелова, П. Генова-Калу, Б. Маринов, Ст. Шишков (4 min)

12. БЪЛГАРСКИ ЛАКТОБАЦИЛИ СРЕЩУ STREPTOCOCCUS MUTANS - ПРИЧИНИТЕЛ НА ЗЪБЕН КАРИЕС
С. Данова, Л. Добрева, В. Немска, Трамбабова, Б. Венев, Д. Стоянова, К. Стефанов К, Н. Георгиева, В. Късовски (4 min)

13. 'GHOST' БАКТЕРИАЛНИ КЛЕТКИ КАТО ВАКСИНИ ЗА ВЕТЕРИНАРНА УПОТРЕБА
Cardoso, D. Pencheva, M. Mileva, P. Genova-Kalou, R. Bryaskova (4 min)

14. ПРОУЧВАНЕ НА blaNDM-1 ПРОДУЦИРАЩ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ST11 ИЗОЛАТ ЕКСПРЕСИРАЩ  ХИПЕРМУКОИДЕН ФЕНОТИП (hvKp)
М. Недялков, К. Иванова, В. Добринов,  M. Йонева, А. Бъчварова, Е. Добрева, Р. Христова, И. Иванов, С. Събчева ,  Т. Кантарджиев (4 min)

15. Разпространение на хепатит Е вирусна инфекция сред затворници  в Пазарджик -първо проучване за страната
М. Пишмишева-Пелева, Е. Голкочева-Маркова, Д. Трандева-Банкова, Е. Насева, Н. Ватев, Т. Тенев, М. Стойчева (4 min)


Постерна сесия 2
18 май
16.30-18.00

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ДОЦ. ГАЛИНА ЖЕЛЕЗОВА, ДОЦ. РАЙНА ГЕРГОВА, ДОЦ. ЕЛИЗАБЕТ БАЧИЙСКА

СТУДЕНТСКА ПОСТЕРНА СЕСИЯ – ПОСТЕРИ 16-21

16. Бисфосфоцините - нова надежда за преодоляване на биофилм–асоциирани инфекции
М. Лазов, С. Такова, К. Илиев, Е. Никова (4 min)

17. Пътища за разрешаване на проблема с антибиотичната резистентност – нови мишени или комбиниран подход?
И.Данков,  Л.Церовска, А. Денев (4 min)

18. Резистентност към Colistin и карбапенеми при представители от род Enterobacteriaceae – зараждаща се заплаха от пан-резистентни Грам-негативни бактериални инфекции
И. Данков, Н. Симеонов, М. Янев, Л. Церовска, В.Стойков (4 min)

19. Ваксината RTS,S (Mosquirix)  -  първата срещу паразитна инфекция при хора
C. Samaras, N. Statharakos, V. Stamatopoulos , C. Papageorgiou (4 min)

20. РЯДЪК СЛУЧАЙ НА ФАТАЛЕН МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТ, ПРИЧИНЕН ОТ LISTERIA MONOCYTOGENES ПРИ 11-МЕСЕЧНО КЪРМАЧЕ
Г. Лазарова, Ю. Ананиев, Л. Пекова, Р. Йорданова

21. ТЕЙКСОБАКТИН - " НОВАТА ПРОМЯНА"
Р. Йорданова, Н. О'Донъхю, А. Тодев

22. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНО ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ МУЛТИРЕЗИСТЕНТНИ ACINETOBACTER BAUMANNII  ОТ ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ
Е. Добрева, M. Желязкова, В. Добринов, К. Иванова, М. Недялков, Р. Христова, И. Иванов, С. Събчева, Т. Кантарджиев (4 min)

23.Оценка състоянието на влагалищния  микробиом при жени в репродуктивна възраст
Е. Шопова, А.Николов, Т.Кантарджиев (4 min)

24. Диагностика на Aerococcus urinae инфекции с MALDI-TOF MS (съобщение на случаи)
Б. Павлова, И. Гергова, Ц. Андонова (4 min)

25. Изолиране на Salmonella при профилактични изследвания на деца от 1 до 7 годишна възраст за едногодишен период (2016 г.)
Б. Павлова, Ц. Андонова, Д. Дамянова, П. Петров, Г. Асева (4 min)

26. Взамодействие на Pseudomonas aeruginosa с лизозомния апарат на белодробна карциномна клетъчна линия A549
Ц. Паунова-Кръстева, В. Велкова, Д. Борисова, С. Стоицова (4 min)

27. АНТИБИОТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ КАМПИЛОБАКТЕРИОЗА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
В. Велев, М. Павлова, А. Мангъров, И. Иванов, П. Петров, СГ. Асева, И. Томова, T. Томов, M. Тихолова,Т. Червенякова (4 min)

28. Лечение на диабетно-стъпалната инфекция
И. Пидакев, В. Стоянов, И. Лозев, Е. Кьолеян, Б. Мошев, Ш. Тете, Д. Тодоров, Д. Панайотова (4 min)

29. ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИ НІV-1 СУБТИПОВЕ ПРИ ХЕТЕРОСЕКСУАЛНИ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ
Р. Димитрова, А. Костадинова, А. Ганчева, М. Чикоци, А. Ло Прести, И. Еленков, Н. Янчева, М. Стойчева, Д. Николова, Ц. Дойчинова, Л. Пекова, И. Алексиев (4 min)

30. HIV/СПИН при бременни и новородени в България
А. Ганчева, Р. Димитрова, А. Костадинова, И. Еленков, Н. Янчева, М. Стойчева, Д. Николова , Ц. Дойчинова, Л. Пекова, И. Алексиев (4 min)

Постерна сесия 3
19 май
8.30-10.00
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПРОФ. ЕММА КЬОЛЕЯН, ДОЦ. РУМЯНА МАРКОВСКА, ПРОФ. МАРИЯ НИКОЛОВА

31. Пост-експозиционната профилактика при хора с ваксина срещу бяс – основен инструмент в контрола на бяс в човешкото общество в България
Н. Владимирова (4 min)

32. Проучвания върху протекцията срещу хепатит В при студенти от медицински университет, имунизарани преди повече от две десетилетия с рекомбинантна хепатит В ваксина - предварителни данни
Е. Голкочева-Маркова, А. Кеворкян, Д. Трандева-Банкова, Й. Стоилова, Т. Тенев (4 min)

33. ПАРВОВИРУС В19 ИНФЕКЦИЯ ПРИ ДЕЦА С АНЕМИЯ И БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
С. Иванова, А. Павлова, П. Митева (4 min)

34. Циркулация на норовирусите в България (2014-2016 г.)
А. Стоянова, Л. Николаева-Гломб (4 min)

35. Минимални инхибиращи концентрации изониазид при монорезистентни клинични изолати M.tuberculosis
С. Йорданова, Е. Бачийска, Ю. Атанасова, Я. Тодорова, Т. Кантарджиев (4 min)

36. Оценка на разпространението на туберкулозна инфекция сред български здравни работници чрез интерферон-гама базиран тест.
Р. Емилова, В. Миланов, М. Мухтарова, М. Замфирова, А. Янева, М. Тюфекчиева, Д. Стефанова, Т. Върлева, М. Николова (4 min)

37. Биоразнообразие на щамове на Mycobacterium tuberculosis в Централна Северна България
С. Панайотов, А. Кърчева, Е. Бачийска, В. Левтерова, Н. Бранкова, И. Симеоновски, Т. Кантарджиев (4 min)

38. Вътреболнични инфекции причинени от нетуберкулозни микобактерии в България
Ю. Атанасова, Е. Бачийска, С. Йорданова, Я. Тодорова, А. Байкова, Т. Кантарджиев (4 min)

39. Въвеждане на Nested PCR за ранна детекция на Leptospira ssp. DNA в кръвни проби от пациенти, суспектни за лептоспироза
Е. Тасева, И. Христова, И. Трифонова, Е. Панайотова, Т. Гладнишка (4 min)

40. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА anti-VZV IgG ПРИ ЖЕНИ В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ
В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ
С. Пачкова, Т. Петкова, Ц. Дойчинова (4 min)

41. ПРОСЛЕДЯВАНЕ ЕТИОЛОГИЯТА НА HAP/VAP В ИНТЕНЗИВНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ В УМБАЛСМ „ Н.И. ПИРОГОВ”
Е. Терзиева, М. Лесева, Ц. Господинова, Ц. Чалашканов, Е. Замфирова (4 min)

42. Серологични проучвания върху животни от различни региони на страната за наличие на антитела срещу вируса на кърлежовия енцефалит
Т. Гладнишка, И. Христова, И. Трифонова, В. Иванова, Е. Панайотова, Е. Тасева (4 min)

43. морбили, паротит, рубеола серопревалиране сред бежанци, настанени за временно пребиваване в софия, през 2016 г.
А. Павлова, С. Иванова, А. Тошев, Н. Спиридонова, Д. Кунчева, Д. Стефанова Д. Пенчев (4 min)

Постерна сесия 4
19 май
14.00-15.30

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ДОЦ. ПЕТЪР ПЕТРОВ, ДОЦ. РОСИЦА ВАЧЕВА-ДОБРЕВСКА, ДОЦ. СТЕФАН ПАНАЙОТОВ

44. РАЗЛИЧНИ НІV-1 СУБТИПОВЕ СА РАЗПРОСТРАНЕНИ СРЕД НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ - МЪЖЕ, КОИТО ПРАВЯТ СЕКС С МЪЖЕ И ИНЖЕКЦИОННО УПОТРЕБЯВАЩИ НАРКОТИЦИ
А. Костадинова, А. Ганчева, Р. Димитрова, И. Еленков, Н. Янчева, М. Стойчева, Д. Николова , Ц. Дойчинова , Л. Пекова, И. Алексиев (4 min)

45. РЕСПИРАТОРНО СИНЦИТИАЛЕН ВИРУС – ОСНОВЕН ПРИЧИНИТЕЛ НА ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ В РАННО ДЕТСТВО
Р. Узунова, И. Трифонова, С. Ангелова, И. Цочева, И. Георгиева, С. Волева, С. Лазова, С. Парина, П. Переновска, Н. Корсун (4 min)

46. Анализ на етиологична структура на някои Остри Респираторни Заболявания (ОРЗ) сред контингента пациенти на ВМА за 2015 – 2016 г.  
М. Кунчев,  A. Гоцева, К. Мекушинов (4 min)

47. Серопревалиране на вируса на Кримската-Конго хеморагична треска сред домашни животни в България
Е. Панайотова, И. Христова, С. Чакърова,  И. Трифонова, Е. Тасева, Т. Гладнишка, В. Иванова (4 min)

48. Анти-херпес симплекс вирусен ефект на листен воден екстракт  от сукулентното растение Graptopetalum paraguayense E. Walther in vitro
П. Генова-Калу, Н. Маркова, Д. Бътовска, И. Динчева, И. Бъджаков, В. Енчев, Д. Пенчева, С. Иванова (4 min)

49. Серопревалиране на Helicobacter pylori IgG и CagA IgG  при децата в България
Д. Йорданов, Л. Боянова, Р. Марковска, П. Хаджийски, Г. Гергова, И. Митов (4 min)

50. Предизвикателства пред здравната система на България в светлината на бежанската вълна и данните за взривове от холера в някои страни.
В. Толчков, И. Томова, Р. Ненова (4 min)

51. PCR в диагностиката на маларията
А. Иванова, Н. Цветкова, Р. Борисова, И. Райнова (4 min)

52. Проучвания върху разпространението и видовия състав на кърлежите от род Dermacentor в България
О. Миков, Н. Иванова-Александрова, И. Рудолф, Б. Къл, Д. Медлок, З. Хубалек (4 min)

53. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТУЛАРЕМИЯ ВЪРХУ ИКСОДОВИ КЪРЛЕЖИ, СЪБРАНИ ОТ НЯКОИ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ
Н. Миткова, И. Томова, Р. Ненова, И. Иванов, В. Толчков, З. Цокова, Ц. Илиева, Т.Сарафчова (4 min)

54. Влияние на фотореактивацията върху ефективността от проведената в практически условия УВ дезинфекция с бактерицидни лампи
М. Николова, С. Йорданова (4 min)

55. Анолити - новите дезинфектанти
М. Николова, С. Йорданова, И. Христоскова, Е. Алексов, С. Караджов (4 min)

56. Случай на хемотрансфузионна малария
Р. Борисова, И. Райнова, А. Иванова, М. Николова (4 min)

57. СКРИНИНГ ЗА ПАРАЗИТНА ЗАБОЛЯЕМОСТ СРЕД МИГРАНТИ В РЕГИСТРАЦИОННО-ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ХАРМАНЛИ, ЯНУАРИ 2017 г.
И. Кафтанджиев, Р. Харизанов, И. Райнова, Н. Цветкова, Р. Борисова, Е. Кънева, А. Иванова (4 min)

58. Проучване на серумните нива на еозинофилен катионен протеин (ECP) при пациенти с токсокароза
Е. Кънева, И. Райнова, Р. Харизанов, И. Кафтанджиев (4 min)