МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Анализ от международно епидемиологично проучване на инвазивна кандидоза в педиатрични отделения, включително деца в неонатален период

Проучването е направено за периода 2007-2011 г. от общо 196 деца в педиатрични отделения и 25 деца в неонатален период с инвазивна кандидоза.

 

 

Видовете от род Candida са на 3-то място по разпространение като приничители на системни в Педиатричните отделения в Европа и САЩ. Candida- non albicans видовете доминират при деца (56 %) и в неонаталния период (52 %). Терапията на инфекция с C. parapsilosis показа успех с fluconazole, липозомален amphotericinB и micafungin в педиатричните отделения (92%) и в неонаталния период (100%), докато при C. glabrata резултатьт от лечението е с по-нисък успех  в педиатричните отделения (55%)- с fluconazole, caspofungin, липозомален amphotericinB и micafungin. Резултатьт от терапията показа сходни резултати при лечението с полиени, триазоли и ехинокандини.

Steinbach WJ, Roilides E, Berman D, Hoffman JA, Groll AH, Bin-Hussain I, Palazzi DL, Castagnola E, Halasa N, Velegraki A, Dvorak CC, International Pediatric Fungal Network, Pediatr Infect Dis J. 2012 Dec;31(12):1252-7

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.