ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ


HandHygene2024

World Hand Hygiene Day 2024 (who.int)

Защо споделянето на знания за хигиената на ръцете е толкова важно?

Защото спомага да се предотврати разпространението на вредни микроби в здравеопазването!!!

 • Инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО) са сред най-честите нежелани събития, възникващи в хода на предоставяне на здравни услуги. В световен мащаб, всяка година се регистрират 136 милиона случая на ИСМО, причинени от микроорганизми с доказана резистентност към различни групи антибиотици.
 • Ежегодно хигиената на ръцете спасява милиони човешки животи, когато се прилага правилно в точните моменти на медицинско обслужване.
 • В 34 Европейски страни е установено, че инвестирането само на 1$ в подобряване практиката за хигиена на ръцете в здравните заведения - води до 24,6$ икономическа възвръщаемост.
 • Споделянето на знания за хигиена на ръцете, както за превенцията и контрола на инфекциите е изключително важно, защото е ефективен начин за предотвратяване разпространението на вредни микроби в здравеопазването.

Източник: World Hand Hygiene Day 2024 (who.int)


Тема на Световния ден за хигиена на ръцете (WHHD 2024)

 • Насърчаване и надграждане знанията на здравните работници, както и на всички лица полагащи медицински грижи, чрез иновативно и ефективно обучение по въпросите за превенцията и контрола на инфекциите, включително хигиената на ръцете. 

Слоган WHHD 2024

Защо споделянето на знания за хигиената на ръцете е толкова важно?

 • Защото спомага да се предотврати разпространението на вредни микроби в здравеопазването.

Цели на WHHD 2024

 • Прилагане на иновативно и ефективно обучение за надграждане знанията на здравните работници за хигиена на ръцете, както и за превенцията и контрола на инфекциите.
 • Насърчаване възможностите за знания чрез улеснен достъп за обучение.
 • Повишаване осведомеността, относно значимостта от знания и обучение по въпросите за хигиена на ръцете в правилния момент на медицинска грижа, с цел предотвратяване възникването на редица инфекциозни заболявания.
 • Насърчаване и оценка на въздействието от обучение върху:
  • практиките за превенция и контрол на инфекциите;
  • хигиена на ръцете;
  • превенция на ИСМО и антимикробна резистентност.

Връзки за бърз достъп:
Sign up for SAVE LIVES: Clean Your Hands campaign (who.int)
Canto
Annual 5 May Advocacy Toolkit (who.int)
World Hand Hygiene Day (who.int)

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.