ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

ДИФТЕРИЯ

Когато чужденец желае да придобие българско гражданство, то тогава той трябва да подаде необходимите документи според чл. 13 и чл. 14 от Закона за българското гражданство.

Тези документи включват и Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал.1 от Закона за здравето, психични заболявания по чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето. При липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната болница. Сред изследванията, които трябва да бъдат проведени, е това за здраво заразоносителство на дифтерийни бактерии. До сега Националната Референтна Лаборатория по Патогенни коки и дифтерия беше посетена от две лица, желаещи да получат българско гражданство: жена от Турция и мъж от Израел. За щастие, и двамата бяха отрицателни за носителство на патогенни коринебактерии.

Считаме, че изследването е резонно с оглед на доброто имунизационно покритие в България и редкостта на здрави носители сред българското население (А. Дечева, непубликувани данни). В южна Турция се съобщават случаи на дифтерия, но нашата пациентка беше от Истанбул.

Напомняме, че според Медицинския стандарт по микробиология, всяка микробиологична лаборатория с второ ниво на компетентност в страната трябва да бъде в състояние да изолира и идентифицира дифтерийни бактерии.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.