ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Опасни бактериални зооантропонози в България за периода 2020-2022 година

През периода 2020-2022 година заболяемостта от особено опасни зоонози в страната остава на същото ниво както през предходния три годишен период (2017-2019).

В НРЛ „Особено опасни бактериални инфекции” са доказани:
- един случай на антракс - кожна форма в област Шумен
- три случая на бруцелоза – един за 2020 г в гр. Перник и две лица, контактни на болни животни в област Кърджали за 2022 г.
- четири случая на туларемия – три за 2020 г в области Пловдив, Бургас и Видин и един за 2022 в Софийска област

Вероятността за поява на нови случаи от разгледаните или други особено опасни бактериални зооантропонози в страната налага в бъдеще продължаване бдителността от страна на хуманните и ветеринарни медицински власти у нас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.