ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

Нови перспективи за ваксинопрофилактика на Лаймската болест

Към настоящия момент ваксина срещу причинителя на Лаймска болест не е достъпна. През 2002 г. ваксината беше изтеглена от производителя, поради съмнение че OspA, един от важните имунодоминантни повърхностни белтъци на мембраната на B. burgdorferi и компонент на ваксината може да участва в автоимунен механизъм за развитието на резистентен към лечение Лайм артрит.

В момента текат клинични проучвания на нови ваксини, съдържащи рекомбинантен OspA белтък. Най-напред е кандидат ваксината VLA15, която се намира във фаза 3 на клинични изпитвания при хора. VLA15 е мултивалентна субединична белтъчна ваксина, която съдържа модифицираните С-крайни домейни на 6 серотипа рекомбинантни OspA. Ваксината е разработена да осигурява защита както срещу причинителя в САЩ, така и срещу европейските причинители, които са повече на брой. Ако се докаже, че ваксината е сигурна и ефективна, то до две години може да се очаква процедура за нейното одобрение и пускане на пазара.

Учени от Университета в Масачузетс са разработили човешки моноклонални антитела, които да се използват като преекспозиционна профилактика (PrEP) срещу Лаймска болест. Предстоят клинични проучвания, като след евентуалното им успешно преминаване ще има перспектива за сезонна профилактика на Лаймската борелиоза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.