ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

Между 15 март и 6 юли 2021 г. са докладвани 348 потвърдени случаи на S. Braenderup в 12 държави от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство (Дания, Австрия, Белгия, Р Чехия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия Люксембург, Холандия, Норвегия, Швеция) и Обединеното кралство (Великобритания), 68 от тях са хоспитализирани, смъртни случаи не са съобщавани.

Епидемиологичното проучване микробиологични изследвания доказват като източник на епидемията внесени от Хондурас малки пъпеши от сорт Галия. Въведени са мерки за контрол на вносни пъпеши, разпространявани на пазара на ЕС. Предвид забавянето на докладването и възможността за вторични случаи, все още може да има и други случаи, но с намаляваща честота.

От България не са докладвани потвърдени случаи на S. Braenderup, въпреки вноса на гореописаните хондураски пъпеши Галия в страната. Предполага се, че не са диагностицирани салмонелози от серотип Braenderup. Като цяло диагностиката на салмонелози и останалите бактериални чревни инфекции в страната драстично е намаляла поради отделеното внимание на епидемията от SARS-CoV-2. Занижената диагностика на бактериалните ентерити е предпоставка за повишаване на разпространението им, повишаване честотата на заразоносителите, както и усложненията след ненавременна и/или емпирична терапия.

Предвижда се през декември нов внос на пъпеши от Хондурас за пазара на ЕС, което би могло да повиши риска от нови инфекции.

Източник: JOINT ECDC-EFSA RAPID OUTBREAK ASSESSMENT, ECDC, 2021.

Изготвил: гл. ас. Мария Павлова, дм, НРЛ Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.