ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

Дългогодишна международната епидемия от Salmonella  Enteritidis включва и България.

Епидемични огнища, причинени от Salmonella Enteritidis в няколко държави, свързани с яйца, продължават в ЕС / ЕИЗ, включително и в България от няколко години. От февруари 2017 г. до  януари 2020 г., 15 страните от ЕС / ЕИП отчитат 656 потвърдени случая и 202 вероятни случая.

Преди февруари 2017 г. са потвърдени 385 идентифицирани случаи и 413 вероятни случая, в резултат на които са засегнати 18 държави, включително Р България. Поради различия в капацитета за потвърждаване на случая, има вероятност да бъдат засегнати повече държави.

Това продължително огнище достигна своя връх през летните месеци 2016–2018. Забележително намаляване на честотата на случаите, докладвани на ECDC, се наблюдавана през 2019 г., което е отклонение от трите предишни години. През 2020 г докладваните случаи отново повишават броят си.

Епидемиологичните и микробиологичните проследявания на храни свързват случаите преди 2018 г. с консумацията на яйца с произход от ферми за кокошки носачки на полски консорциум. Национално разследване през 2018 г. във Великобритания чрез WGS установени епидемиологични връзки между някои случаи и консумация на яйца или яйчни продукти, с проследимост, която може да сочи към полския консорциум.

Въпреки мерките за контрол, приложени през 2016–2017 г., фермите на полския консорциум са положителни в 2018–2019 г. с огнища на щамове, което предполага трайно замърсяване. Разследвания, фокусирани върху полагането веригите за производство на кокошки и фуражи не разкриха съществени прозрения относно възможния произход на замърсяване.

Регистрираните епидемии от Salmonella Enteritidis в България от 2017г до края на 2020г засягат различни области на страната- Стара Загора, Русе, София, Плевен, Велико Търново, Варна, Пловдив. Най-често случаите на салмонелозата е при деца, посещаващи детски градини, дневни центрове и/ или ползващи частни детски кухни. Подбрани изолати от няколко различни епидемични огнища в страната през последните 2019, 2018 и 2017г са изследвани и е доказана тяхната епидемична свързаност с международната епидемия от Enteritidis. Освен това на българският пазар се предлагат полски яйца и птичи продукти, които биха били предпоставка за възникване на нови огнища.

В заключение, огнището все още продължава и тъй като не бяха предоставени доказателства, че източникът на замърсяването е премахнат, очаква се да възникнат допълнителни инфекции и да има нови случаи, отчетени през следващите (летни) месеци. Необходим е строг надзор на храните и сериозно отношение към диагностиката на салмонелози в страната, както и акуратно обследване на евентуални епидемични огнища на салмонела.

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.