НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

Много от тези методи са трудоемки, скъпи и слабо възпроизводими, с невъзможност за сравняване на данните от различни лаборатории. Тези проблеми бяха преодолени чрез въвеждането на мултилокусно секвенционно типизиране (MLST). Тази техника дава недвусмислени резултати и осигуряваелектронна преносимост и съпоставимост на резултатите. Необходимостта от по-задълбочен надзор върху менингококовата болест след въвеждането на конюгатната ваксина срещу серогрупа С изисква добиване на информация за генотипа на микроорганизма, включително ако не се изолира щам. Разработен е метод за мултилокусно секвенционно типизиране за лабораторно потвърждаване и генетично характеризиране на Neisseria meningitidis в клиничен материал. Използват се комплект праймери, които са различни от тези, които се използват при MLST на пораснали изолати. Разработен е високо чувствителен метод, който позволява добро генетично характеризиране на менингококи директно от клиничен материал.

Nucleotide sequence-based typing of meningococci directly from clinical samples.

Diggle MA1, Bell CM, Clarke SC.

J Med Microbiol. 2003 Jun;52(Pt 6):505-8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.