АНТИБИОТИЦИ

Актуализарана дефиниция за XDR-TB (extensively drug-resistant tuberculosis)

НРЛ ТВ e единствената лабораторна структура за потвърждение на всички резистентни форми на туберкулоза в България, като резултатите се съобщават ежемесечно в Министерството на здравеопазването, а от там в системата TESSy.

През 2021 г. Световната здравна организация актуализира дефиницията за екстензивно резистентна туберкулоза (XDR-TB) и за първи път дефинира pre-XDR-TB, подчертавайки сериозността на тези форми на туберкулоза, за които се изискват сложни схеми на лечение. Определението за MDR-TB остава непроменено.

Новата дефиниция за пре-XDR-TB е: туберкулоза, причинена от щамове Mycobacterium tuberculosis, които отговарят на дефиницията за мултирезистентна и рифампицин-резистентна TB(MDR/RR-TB) плюс резистентност към флуорохинолон.

Актуализираната дефиниция за XDR-TB е: туберкулоза, причинена от щамове M. tuberculosis, които отговарят на дефиницията за MDR/RR-TB и са резистентни към всеки флуорохинолон и поне едно лекарство от група А (бедаквилин, линезолид).

В НРЛ ТБ отговари на новите тенденции в микробиологичната диагностика и въведе секвениране на ТБ щамове от следващо поколение (NGS), за което получи сертификат за високо ниво на изпълнение

Чрез осъществяване на Външна оценка на качеството на национално ниво от НРЛ ТБ се гарантират точността и надеждността на резултатите в страната чрез 2 вида контрол: в СЗО системата на Супранационалните ТБ лаборатории и на INSTAND e. V., Германия от една страна; и от друга 2 пъти годишно на цялата ТБ лабораторна мрежа със съответните придобити сертификати, съгласно Стандарта по медицинска микробиология.

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.