МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

 

Изследвана е колонизацията с CA-MRSA (брой колонизирани области/общ брой проби) сред HIV-инфектирани и HIV-отрицателни пациенти в рамките на 72 часа от хоспитализацията. Изследвани са култури от носа и от екстра назални области (гърло, аксили,ингвинални и пери-ректални области и хронични рани, ако съществуват) и са събрани данни за рисковите фактори. Използвана е Поасонова регресия за да се изчисли относителното разпространение и да се моделира колонизацията. От 745 пациента (374 HIV-инфектирани, 371 HIV-негативни)  15.7% са били колонизирани с CA-MRSA в някоя област: 20% HIV-позитивните и 11% от HIV-негативните пациенти (относително разпространение=1.8, p=0.002). HIV-инфектираните пациенти са имали по-широко разпространена колонизация в носа и екстра назалната област, както и по-голям колонизационен товар. Периректалните и ингвиналните области са били най-често колонизираните екстраназални места. 38.5%  от колонизираните пациенти са били изключително с екстра назална колонизация. 73% от CA-MRSA изолатите са били идентифицирани като USA300. Сред HIV-инфектираните пациенти, мъжкия пол, млада възраст и скорошното лишаване от свобода се свързат с по-голям колонизационен товар.  Сред HIV-отрицателните пациенти, временното настаняване (бездомни, от приюти или от центрове за наркозависими) е единственият фактор свързан с високия колонизационен товар. Предпоставките за колонизация с USA300 включват HIV инфекция, младата възраст, употребата на наркотици и мъжкия пол; всички (освен един) колонизирани индивиди с текущо или скорошно лишаване от свобода са били носители на USA300. Инфектираните с HIV пациенти са имали по-висок колонизационен товар от CA-MRSA и носителство на USA300.

Popovich KJ, et al. Popovich KJ, Hota B, Aroutcheva A, Kurien L, Patel J, Lyles-Banks R, Grasso AE, Spec A, Beavis KG, Hayden MK, Weinstein RA.

J Clin Infect Dis. 2013 Jan 16. [Epub ahead of print] Rush University Medical Center/Stroger Hospital Of Cook County.

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...
 •  

  ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

  Случаи на Коремен тиф в къмпинг в Германия

  На 04.10.16 специалисти от Роберт Кох Институт съобщиха в мрежата ECDC за надзор на инфекциите, предавани с храни и води, за два случая на коремен тиф.

  Прочети още...
 •  

  ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

  Новости в диагностиката на Лаймската борелиоза

  Както е известно, диагностиката на Лаймската борелиоза се базира на клинични симптоми и серологични данни, и се извършва чрез двустепенния протокол – ELISA и Имуноблот.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Първи случай на вероятно предаване на Легионерска болест от човек на човек

Вече 40 години след описването на Легионерската болест (ЛБ) се проучват случаи и епидемични взривове от заболяването. Всички данни до момента сочеха, че заболяването не се предава от човек на човек.

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Бруцелозата отново появаща се инфекция в България

Бруцелозата е новопоявила (re-emerging) се инфекция в Р. България.
През 2006г са доказани първите автохтонни заболявания при хора след десетилетия на видимо отсъствие на заболяването.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

ДИФТЕРИЯ

Когато чужденец желае да придобие българско гражданство, то тогава той трябва да подаде необходимите документи според чл. 13 и чл. 14 от Закона за българското гражданство.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Първи данни от молекулярно проучване на клинични изолати clostridium difficile риботип 027 от болница в гр.София

Представен материал на 14-ти Национален конгрес по Клинична микробиология и инфектология на Българската асоциация на микробиолозите в България (БАМ)
12-14 Май, 2016г., парк хотел Москва, гр.София

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Вирус NIPAH

Заболяването Нипа е нововъзникваща зооноза, която предизвиква тежки инфекции, както по хората, така и по животните. Предизвиква се от вирус Нипа (NiV) - парамиксовирус с резервоар прилепи от род Pteropus.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.