МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

 

Изследвана е колонизацията с CA-MRSA (брой колонизирани области/общ брой проби) сред HIV-инфектирани и HIV-отрицателни пациенти в рамките на 72 часа от хоспитализацията. Изследвани са култури от носа и от екстра назални области (гърло, аксили,ингвинални и пери-ректални области и хронични рани, ако съществуват) и са събрани данни за рисковите фактори. Използвана е Поасонова регресия за да се изчисли относителното разпространение и да се моделира колонизацията. От 745 пациента (374 HIV-инфектирани, 371 HIV-негативни)  15.7% са били колонизирани с CA-MRSA в някоя област: 20% HIV-позитивните и 11% от HIV-негативните пациенти (относително разпространение=1.8, p=0.002). HIV-инфектираните пациенти са имали по-широко разпространена колонизация в носа и екстра назалната област, както и по-голям колонизационен товар. Периректалните и ингвиналните области са били най-често колонизираните екстраназални места. 38.5%  от колонизираните пациенти са били изключително с екстра назална колонизация. 73% от CA-MRSA изолатите са били идентифицирани като USA300. Сред HIV-инфектираните пациенти, мъжкия пол, млада възраст и скорошното лишаване от свобода се свързат с по-голям колонизационен товар.  Сред HIV-отрицателните пациенти, временното настаняване (бездомни, от приюти или от центрове за наркозависими) е единственият фактор свързан с високия колонизационен товар. Предпоставките за колонизация с USA300 включват HIV инфекция, младата възраст, употребата на наркотици и мъжкия пол; всички (освен един) колонизирани индивиди с текущо или скорошно лишаване от свобода са били носители на USA300. Инфектираните с HIV пациенти са имали по-висок колонизационен товар от CA-MRSA и носителство на USA300.

Popovich KJ, et al. Popovich KJ, Hota B, Aroutcheva A, Kurien L, Patel J, Lyles-Banks R, Grasso AE, Spec A, Beavis KG, Hayden MK, Weinstein RA.

J Clin Infect Dis. 2013 Jan 16. [Epub ahead of print] Rush University Medical Center/Stroger Hospital Of Cook County.

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярното тестване като диагностичен метод намалява времето за откриване на M.tuberculosis complex при съмнение за туберкулоза

В неотдавна публикуваната в JAMA Intern Med. статия на Lelia H. Chaisson, David Duong, Adithya Cattamanchi, et al.: „Association of Rapid Molecular Testing With Duration of Respiratory Isolation for Patients With Possible Tuberculosis in a US Hospital” бяха представени първите публикувани данни за реалния ефект от използването на молекулярните тестове за откриване на M. tuberculosis complex при пациенти със съмнение за активна туберкулоза (ТВ).

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Взрив от холера в Алжир

На 23 Август 2018г. Министерството на здравеопазването на Алжир съобщава за първия за последните 20 години взрив от холера в северната част на страната.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Второ европейско превалентно проучване на инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в  болници за активно лечение

През 2016-2017г. Европейският център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC) организира “Второ превалентно проучване за инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в европейските болници за активно лечение (PPSII)”.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Необичайно висок брой на инфекции с вируса на Западния Нил в Европа през тази година

През 2018г., към 31 август, са регистрирани 975 потвърдени и вероятни автохтонни случая на ЗНТ на територията на Европа, това е 3.4-кратно завишение спрямо броя случаи през миналия сезон.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.