Второ европейско превалентно проучване на инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в  болници за активно лечение

Е. Добрева, Н. Владимирова, И.Н.Иванов, М. Недялков, Р. Христова, В. Войнова-Георгиева , А. Христов

През 2016-2017г. Европейският център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC) организира “Второ превалентно проучване за инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в европейските болници за активно лечение (PPSII)”.

За участие в PPSII бяха поканени 28 болници за активно лечение от страната. Участието на болниците бе на доброволен принцип. НЦЗПБ организира два обучителни курса за запознаване на участниците с методологията на проучванeто, което се проведе в периода 16 октомври- 5 ноември, 2017г. Едновременно се реализира и сляпо валидиращо проучване в подбрани болници. Основен координиращ и валиращ център за проучванията беше НЦЗПБ като компетентна структура на ECDC в България. Приложени бяха последните версии на стандартния пациент-базиран протокол за първично проучване и съответния за валидиращо проучване. Данните се въведоха в софтуерен продукт HelicsWin.Net версия 2.3.5 и изпратиха на ECDC за статистическа обработка.

В PPSII участваха 43% (12/28) от поканените  болници за активно лечение. Първичното проучване обхвана 2200 пациента. След предварителния статистически анализ на ECDC беше установено, че честотата на разпространение на ИСМО е 3.5% като преобладават инфекциите на хирургичното място (28.2%). Установеният брой на пациентите с антимикробна терапия е 45%. При 37.6% от случаите е употребяван цефтриаксон. В седем подбрани болници се проведе и сляпо валидиращо проучване, което обхвана 391 пациента от 31 различни отделения.

Броят на участващите болници в първичното проучване е недостатъчен и не е представителен за страната, главно поради доброволния характер на участието. Установената заболяемост от ИСМО е ниска и е сравнима с тази от PPSI (2011-2012 г.) От друга страна, установеното ниво на антимикробна употреба е изключително високо и се оказва, че всеки втори пациент е на антибиотично лечение. Възникналите затруднения, в хода на първичното и валидиращото проучване, бяха предвидени и успешно преодолени.  
 
Материалът е представен на XVI-ти Национален конгрес по Клинична микробиология и инфекции на Българската асоциация на Микробиолозите, 10-12 Май, парк-хотел „Москва”, гр. София

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярното тестване като диагностичен метод намалява времето за откриване на M.tuberculosis complex при съмнение за туберкулоза

В неотдавна публикуваната в JAMA Intern Med. статия на Lelia H. Chaisson, David Duong, Adithya Cattamanchi, et al.: „Association of Rapid Molecular Testing With Duration of Respiratory Isolation for Patients With Possible Tuberculosis in a US Hospital” бяха представени първите публикувани данни за реалния ефект от използването на молекулярните тестове за откриване на M. tuberculosis complex при пациенти със съмнение за активна туберкулоза (ТВ).

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Взрив от холера в Алжир

На 23 Август 2018г. Министерството на здравеопазването на Алжир съобщава за първия за последните 20 години взрив от холера в северната част на страната.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Второ европейско превалентно проучване на инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в  болници за активно лечение

През 2016-2017г. Европейският център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC) организира “Второ превалентно проучване за инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в европейските болници за активно лечение (PPSII)”.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Необичайно висок брой на инфекции с вируса на Западния Нил в Европа през тази година

През 2018г., към 31 август, са регистрирани 975 потвърдени и вероятни автохтонни случая на ЗНТ на територията на Европа, това е 3.4-кратно завишение спрямо броя случаи през миналия сезон.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.