ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Паракоклюшът (причинител Bordetella parapertussis) причинява подобни на коклюш симптоми, но с по-лека клинична изява. Ваксинацията срещу коклюш не предпазва от инфекция с паракоклюш.

Коклюшът и паракоклюшът са силно заразни респираторни инфекции, засягащи всички възрастови групи от населението.

   

За контакти:
НРЛ по „Молекулярна микробиология”
НЦЗПБ
Гр. София, 1504
Бул. „Янко Сакъзов” № 26

Доц. Виктория Левтерова, дм
Тел. 0887/405 717
Гл.ас. Надя Бранкова, дм
Тел. 02/944 69 99 в.290, 353

При някои пациенти във връзка с приложените ваксинации заболяването от коклюш може да протече по-леко и нетипично, или дори безсимптомно. Така тези групи се превръщат в резервоар и източник на инфекция за новородените. Това налага необходимостта от точна, високо-специфична и бърза диагностика, от която зависи и правилното антибиотично лечение.

Препоръчително е пациентите с тежка, пристъпна кашлица или контактни на инфектирани, дори и без клинични прояви, да се изследват чрез ДНК-анализ за причинителите.

Препоръчително е при наличие на родилки и новородени възрастните в най-близък контакт с тях да бъдат изследвани за носителство на Bordetella pertussis (коклюш).

В последните години се регистрира повишаване на честотата на случаите на коклюш сред колективи в детски градини. Отказът на някои родители от ваксинация на децата им във връзка със засилените антиваксинални движения поставя в риск от заболяване и деца с редовни имунизации.

Националната Референтна Лаборатория по „Молекулярна микробиология” при НЦЗПБ извършва диагностика на коклюш (от 2001г.) и паракоклюш чрез молекулярно-генетични методи (PCR и Real-Time PCR). Молекулярно-генетичните методи са първи избор на диагностичен метод за доказване на тези инфекции.

НРЛ по „Молекулярна микробиология” при НЦЗПБ е акредитирана от 2004г. от Българска Служба за Акредитация, съгласно БДС EN ISO/IЕC 17025/2006. Тя ежегодно е контролирана и получава сертификат за високо качество на извършваните генетични изследвания от , Германия.

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярното тестване като диагностичен метод намалява времето за откриване на M.tuberculosis complex при съмнение за туберкулоза

В неотдавна публикуваната в JAMA Intern Med. статия на Lelia H. Chaisson, David Duong, Adithya Cattamanchi, et al.: „Association of Rapid Molecular Testing With Duration of Respiratory Isolation for Patients With Possible Tuberculosis in a US Hospital” бяха представени първите публикувани данни за реалния ефект от използването на молекулярните тестове за откриване на M. tuberculosis complex при пациенти със съмнение за активна туберкулоза (ТВ).

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Взрив от холера в Алжир

На 23 Август 2018г. Министерството на здравеопазването на Алжир съобщава за първия за последните 20 години взрив от холера в северната част на страната.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Второ европейско превалентно проучване на инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в  болници за активно лечение

През 2016-2017г. Европейският център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC) организира “Второ превалентно проучване за инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в европейските болници за активно лечение (PPSII)”.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Необичайно висок брой на инфекции с вируса на Западния Нил в Европа през тази година

През 2018г., към 31 август, са регистрирани 975 потвърдени и вероятни автохтонни случая на ЗНТ на територията на Европа, това е 3.4-кратно завишение спрямо броя случаи през миналия сезон.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.