ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Взрив от холера в Алжир

На 23 Август 2018г. Министерството на здравеопазването на Алжир съобщава за първия за последните 20 години взрив от холера в северната част на страната.

Засегнати са градски и селски райони в шест провинции, включително и  столицата Алжир. По данни на СЗО от 7 Август до 6 Септември 2018 с холероподобни симптоми са били хоспитализирани 217 души, при двама от които изходът е фатален (CFR 0,9%).  Vibrio cholerae серогрупа O1 Ogawa е бил потвърден като етиологичен причинител при 83 от пациентите. Доказан е воден път на предаване на инфекцията, като са изследвани питейни водоизточници в заразените провинции и в един от тях е открит Vibrio cholerae.

Оценка на риска    
Според Европейския център за контрол на заболяванията, рискът от заразяване на местни жители и туристи в региона е нисък при спазване на адекватни хигиенни мерки.
Рискът от внос  и разпространение на инфекцията в EU/EEA е много нисък, поради високите санитарни и хигиенни норми в тези страни, както и наличието на адекватно обществено здравеопазване.

Съвети към пътуващи в заразените региони на страната (Tipaza, Medea, Bouira, Blida, Ani-Defla и Alger)
Прилагането на адекватни хигиенни мерки има ключова роля за превенцията на инфекцията. Необходимо е:
•    Пиене само на бутилирана, преварена или хлорирана вода
•    Редовно миене на ръцете, особено преди хранене
•    Старателно измиване на плодовете и зеленчуците с бутилирана, преварена или хлорирана вода
•    Консумация на добре сготвена храна
•    Избягване консумацията на ледени кубчета, сурови или термично не добре обработени морски продукти
•    При пътуващи, спазващи указаните по-горе стандартни превантивни мерки ваксинация не се препоръчва
•    СЗО препоръчва ваксинация само при лица изложени на висок риск от заразяване, например здравни работници
•    При поява на тежка водна диария трябва незабавно да се потърси медицинска помощ
•    Лекарите трябва да имат в предвид заболяването при пациенти които се връщат от заразените райони и са с клинични симптоми съответстващи на холера

При доказване на случай на холера задължително се изпраща Бързо известие съобразно Наредба № 21 от 18 юли 2005 г за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

За допълнителна информация ползвайте:

https://ecdc.europa.eu/en/cholera/facts

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярното тестване като диагностичен метод намалява времето за откриване на M.tuberculosis complex при съмнение за туберкулоза

В неотдавна публикуваната в JAMA Intern Med. статия на Lelia H. Chaisson, David Duong, Adithya Cattamanchi, et al.: „Association of Rapid Molecular Testing With Duration of Respiratory Isolation for Patients With Possible Tuberculosis in a US Hospital” бяха представени първите публикувани данни за реалния ефект от използването на молекулярните тестове за откриване на M. tuberculosis complex при пациенти със съмнение за активна туберкулоза (ТВ).

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Взрив от холера в Алжир

На 23 Август 2018г. Министерството на здравеопазването на Алжир съобщава за първия за последните 20 години взрив от холера в северната част на страната.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Второ европейско превалентно проучване на инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в  болници за активно лечение

През 2016-2017г. Европейският център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC) организира “Второ превалентно проучване за инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в европейските болници за активно лечение (PPSII)”.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Необичайно висок брой на инфекции с вируса на Западния Нил в Европа през тази година

През 2018г., към 31 август, са регистрирани 975 потвърдени и вероятни автохтонни случая на ЗНТ на територията на Европа, това е 3.4-кратно завишение спрямо броя случаи през миналия сезон.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.