ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Нови противотуберкулозни лекарства

В днешно време туберкулозата е лечимо заболяване, когато терапията е започната навреме и противотуберкулозните лекарства са в подходяща комбинация.

 

Терапевтичният режим при чувстивителна форма на туберкулоза включва комбинация от лекарствата: изониазид (INH), рифампицин (RIF), етамбутол (EMB) и пиразинамид (PZA), като лечението продължава обикновено от 6 до 9 месеца. Лечението на мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB), т.е. с едновременна резистентност поне към INH и RIF  обаче, изисква от 18 до 24 месеца. Терапията включва 5 или 6 противотуберкулозни лекарства, които са по-слабо ефективни, по-токсични и по-скъпи от лечението на чувствителната туберкулоза. По данни на СЗО цената на лечение на чувствителната туберкулоза е 17 000 долара, а на MDR-TB е 134 000 долара. Въпреки продължителното и скъпоструващо лечение на MDR-TB, то е успешно при по-малко от 50%, а при 15% от пациентите изходът е летален. Лечението на пациенти с резистетна туберкулоза и ограничаване на  разпространението на тези щамове сред обществото изисква множество ресурси, включетелно  разработването и използването на нови лекарства.

Първото лекарство от нов клас, произведено за последните повече от 40 години, което дава надежда за по-успешното лечение на MDR-TB е Вedaquiline (с търговското име Sirturo). Разработено е от фармацифтичната компания Janssen и през декември 2012 г. получи одобрение от FDA, като част от комбинацията за лечение на MDR-ТВ. То е и първото лекарство с нов механизъм на действие срещу M. tuberculosis. В основата му е инхибирането на аденозин 5-трифосфатазата, с доказана in vitro активност както срещу реплициращи се, така и срещу нереплициращи се бактерии. Също така на миши модел на ТВ инфекция има бактерицидно и стерилизиращо действие. Не е установена кръстосана-резистентност между Вedaquiline и INH, RIF, EMB, PZA, стрептомицин, амикацин и моксифлоксацин. Лекарството трябва да се прилага изключително внимателно, тъй като има сериозни странични ефекти и се препоръчва за лечение на MDR-ТВ при възрастни, когато няма друга алтернатива за терапия, и то за не по-дълго от 24 седмици (влияе върху електрическите импулси в сърдечният мускул, което налага пациентите редовно да се проследяват с електрокардиограми по време на терапията; гадене; главоболие; болки в ставите; обриви; нарушения в чернодробната финкция и др.). В същото време за да се предотврати развитие на резистетност към Вedaquiline, той трябва да бъде прилаган в комбинация с 3 или 4 други лекарства, към които конкретният щам е чувствителен, което пък е съпътствано с по-голямо натоварване на организма на пациентите и кумулиране на страничните им ефекти. Приложението на Вedaquiline при деца, бременни, HIV-положителни лица и MDR-ТВ пациенти с извънбелодробна форма на туберкулоза, трябва да бъде прилагано изключително внимателно и при преценка на всеки отделен случай.

Друг нов обещаващ препарат за лечение, както на чувствителна туберкулоза така и на MDR-TB е Delamanid, познат преди като ОРС-67863. Той е нитроимидазо-оксазоло производно на японската фармацефтичната компания Otsuka и първаначално е разработен за лечение на MDR-ТВ. Препаратът вече е одобрен за приложение от Европейската агенция по лекарствата и от японското министерство на здравето. Механизмът му на действие е инхибиране синтеза на метокси-миколовата и кето-миколовата киселина, които са компоненти на микобактериалната стена, а също нарушава и механизмите на клетъчното дишане на микобактериалната клетка. Едно от основните му преимущества е невъзможността да бъде метаболизиран от ензима цитохром Р450, което го прави обещаващо средство за лечение и при пациенти с туберкулоза и HIV-1.

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярното тестване като диагностичен метод намалява времето за откриване на M.tuberculosis complex при съмнение за туберкулоза

В неотдавна публикуваната в JAMA Intern Med. статия на Lelia H. Chaisson, David Duong, Adithya Cattamanchi, et al.: „Association of Rapid Molecular Testing With Duration of Respiratory Isolation for Patients With Possible Tuberculosis in a US Hospital” бяха представени първите публикувани данни за реалния ефект от използването на молекулярните тестове за откриване на M. tuberculosis complex при пациенти със съмнение за активна туберкулоза (ТВ).

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Взрив от холера в Алжир

На 23 Август 2018г. Министерството на здравеопазването на Алжир съобщава за първия за последните 20 години взрив от холера в северната част на страната.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Второ европейско превалентно проучване на инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в  болници за активно лечение

През 2016-2017г. Европейският център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC) организира “Второ превалентно проучване за инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в европейските болници за активно лечение (PPSII)”.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Необичайно висок брой на инфекции с вируса на Западния Нил в Европа през тази година

През 2018г., към 31 август, са регистрирани 975 потвърдени и вероятни автохтонни случая на ЗНТ на територията на Европа, това е 3.4-кратно завишение спрямо броя случаи през миналия сезон.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.