ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

Новости в диагностиката на Лаймската борелиоза

Както е известно, диагностиката на Лаймската борелиоза се базира на клинични симптоми и серологични данни, и се извършва чрез двустепенния протокол – ELISA и Имуноблот.

Напоследък като алтернативи на класическия 2-степенен протокол се предлагат други: цялоклетъчна ELISA, последвана от C6 ELISA или VlsE ELISA, последвана от C6 ELISA. Не се препоръчва прилагането на теста, отчитащ Natural killer (CD57) клетки. Новост в диагностиката е Мultiplex phosphorescence immunoassay, при който става едновременно отриване на антитела към различни борелийни антигени -  C6, OspC и VlsE, нанесени с наноплотерна система на дъното на ямките на плаката. Провежда се реакция в няколко стъпки, подобна на ELISA, а резултатите се отчитат като интензитет на фотоелектрични импулси, генерирани от точките на дъното на плаката. Интерес представлява т. нар. изотермална детекция на recombinase polymerase amplification with lateral flow (LF-RPA). Това е изотермална реакция, провеждана при температура 37 градуса за 20 минути при постоянно разклащане, която открива 170 bp от recA гена на B. burgdorferi. Характеризира се с висока чувствителност и специфичност, съизмерими с тези при nested-PCR и  real-time qPCR. Течнохроматографската масспектроскопия открива 95 различия в молекулярните характеристики на малки метаболитни молекули при болни/здрави от Лаймска болест. Чрез статистическо моделиране и използване на специализиран софтуер те се анализират и редуцират до 44. Друг нов метод - Immuno-PCR (iPCR), откриващ антитела срещу B. burgdorferi в серум, комбинира чувствителността на PCR  и ELISA. Използва се панел от 8 рекомбинантни антигена, захванати за магнитни перли. Магнитните перли улавят едновременно ИгМ и ИгГ антитела, откривани чрез 2-ро антитяло, което свързва репортерна молекула, амплифицирана чрез qPCR.

 

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярното тестване като диагностичен метод намалява времето за откриване на M.tuberculosis complex при съмнение за туберкулоза

В неотдавна публикуваната в JAMA Intern Med. статия на Lelia H. Chaisson, David Duong, Adithya Cattamanchi, et al.: „Association of Rapid Molecular Testing With Duration of Respiratory Isolation for Patients With Possible Tuberculosis in a US Hospital” бяха представени първите публикувани данни за реалния ефект от използването на молекулярните тестове за откриване на M. tuberculosis complex при пациенти със съмнение за активна туберкулоза (ТВ).

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Взрив от холера в Алжир

На 23 Август 2018г. Министерството на здравеопазването на Алжир съобщава за първия за последните 20 години взрив от холера в северната част на страната.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Спасете животи: почистете ръцете си, 5 Mай 2019
Чиста грижа за всички – това е във вашите ръце!
СЗО призовава всички да бъдат вдъхновени от глобалното движение, за да се постигне всеобщо здравно покритие (universal health coverage, UHC), т.е. по-добро здраве и благосъстояние на всички хора от всички възрастови групи; защита от възможни финансови рискове; достъп до основни услуги в сферата на здравеопазването; достъп до безопасни, ефективни и качествени лекарства, и ваксини.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Необичайно висок брой на инфекции с вируса на Западния Нил в Европа през тази година

През 2018г., към 31 август, са регистрирани 975 потвърдени и вероятни автохтонни случая на ЗНТ на територията на Европа, това е 3.4-кратно завишение спрямо броя случаи през миналия сезон.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.