ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

Новости в диагностиката на Лаймската борелиоза

Както е известно, диагностиката на Лаймската борелиоза се базира на клинични симптоми и серологични данни, и се извършва чрез двустепенния протокол – ELISA и Имуноблот.

Напоследък като алтернативи на класическия 2-степенен протокол се предлагат други: цялоклетъчна ELISA, последвана от C6 ELISA или VlsE ELISA, последвана от C6 ELISA. Не се препоръчва прилагането на теста, отчитащ Natural killer (CD57) клетки. Новост в диагностиката е Мultiplex phosphorescence immunoassay, при който става едновременно отриване на антитела към различни борелийни антигени -  C6, OspC и VlsE, нанесени с наноплотерна система на дъното на ямките на плаката. Провежда се реакция в няколко стъпки, подобна на ELISA, а резултатите се отчитат като интензитет на фотоелектрични импулси, генерирани от точките на дъното на плаката. Интерес представлява т. нар. изотермална детекция на recombinase polymerase amplification with lateral flow (LF-RPA). Това е изотермална реакция, провеждана при температура 37 градуса за 20 минути при постоянно разклащане, която открива 170 bp от recA гена на B. burgdorferi. Характеризира се с висока чувствителност и специфичност, съизмерими с тези при nested-PCR и  real-time qPCR. Течнохроматографската масспектроскопия открива 95 различия в молекулярните характеристики на малки метаболитни молекули при болни/здрави от Лаймска болест. Чрез статистическо моделиране и използване на специализиран софтуер те се анализират и редуцират до 44. Друг нов метод - Immuno-PCR (iPCR), откриващ антитела срещу B. burgdorferi в серум, комбинира чувствителността на PCR  и ELISA. Използва се панел от 8 рекомбинантни антигена, захванати за магнитни перли. Магнитните перли улавят едновременно ИгМ и ИгГ антитела, откривани чрез 2-ро антитяло, което свързва репортерна молекула, амплифицирана чрез qPCR.

 

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...
 •  

  ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

  Случаи на Коремен тиф в къмпинг в Германия

  На 04.10.16 специалисти от Роберт Кох Институт съобщиха в мрежата ECDC за надзор на инфекциите, предавани с храни и води, за два случая на коремен тиф.

  Прочети още...
 •  

  ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

  Новости в диагностиката на Лаймската борелиоза

  Както е известно, диагностиката на Лаймската борелиоза се базира на клинични симптоми и серологични данни, и се извършва чрез двустепенния протокол – ELISA и Имуноблот.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Първи случай на вероятно предаване на Легионерска болест от човек на човек

Вече 40 години след описването на Легионерската болест (ЛБ) се проучват случаи и епидемични взривове от заболяването. Всички данни до момента сочеха, че заболяването не се предава от човек на човек.

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Бруцелозата отново появаща се инфекция в България

Бруцелозата е новопоявила (re-emerging) се инфекция в Р. България.
През 2006г са доказани първите автохтонни заболявания при хора след десетилетия на видимо отсъствие на заболяването.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

ДИФТЕРИЯ

Когато чужденец желае да придобие българско гражданство, то тогава той трябва да подаде необходимите документи според чл. 13 и чл. 14 от Закона за българското гражданство.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Първи данни от молекулярно проучване на клинични изолати clostridium difficile риботип 027 от болница в гр.София

Представен материал на 14-ти Национален конгрес по Клинична микробиология и инфектология на Българската асоциация на микробиолозите в България (БАМ)
12-14 Май, 2016г., парк хотел Москва, гр.София

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Вирус NIPAH

Заболяването Нипа е нововъзникваща зооноза, която предизвиква тежки инфекции, както по хората, така и по животните. Предизвиква се от вирус Нипа (NiV) - парамиксовирус с резервоар прилепи от род Pteropus.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.