ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

Изолиране и молекулярно типизиране на Cronobacter spp. в търговски бебешки и детски храни

Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) са важни причинители на инфекции предавани с храни и води. Инфекциите с този патоген може да доведат до неонатален менингит, некротизиращ ентероколит и бактериемия.

 

Обект на това проучване е контаминацията с Cronobacter spp. на бебешки и детски храни в Китай. Четиридесет и девет от 399 проби са били контаминирани с Cronobacter spp., а 10,2% от изолатите са били резистентни на цефотаксим като всички изпитани изолати са били чувствителни на амикацин, амоксицилин/клавуланова киселина, цефепим, ципрофлоксацин, имипенем и меропенем. Пулсовата гел електрофореза (PFGE) и мултилокусното секвенционно типизиране (MLST) са показали 16 PFGE профила и 11 секвенционни типа (STs), включително 7 нови STs. Накратко, честотата на изолиране на Cronobacter spp. от бебешки и детски храни в Китай е била сравнително висока и изолираните щамове са показали висока чувствителност in vitro  към повечето антибиотици. PFGE методът се е оказал с по-добра типизираща възможност от MLST, а резултатите от молекулярното типизиране показват, че контаминирането на бебешките и детските храни с  Cronobacter spp. в Китай се дължи главно на добавянето на контаминирани материали. От тук следва, че са необходими по-ефективни стратегии за контрол на производствения процес.

Pan Zhuo, Cui Jinghua, Lyu Guoping, Du Xiaoli, Qin Liyun, Guo Yumei, Xu Baohong, Li Wei, Cui Zhigang, and Zhao Chuan. Isolation and Molecular Typing of Cronobacter spp. in Commercial Powdered Infant Formula and Follow-Up Formula. Foodborne Pathogens and Disease. June 2014, 11(6): 456-461. doi:10.1089/fpd.2013.1691.

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярното тестване като диагностичен метод намалява времето за откриване на M.tuberculosis complex при съмнение за туберкулоза

В неотдавна публикуваната в JAMA Intern Med. статия на Lelia H. Chaisson, David Duong, Adithya Cattamanchi, et al.: „Association of Rapid Molecular Testing With Duration of Respiratory Isolation for Patients With Possible Tuberculosis in a US Hospital” бяха представени първите публикувани данни за реалния ефект от използването на молекулярните тестове за откриване на M. tuberculosis complex при пациенти със съмнение за активна туберкулоза (ТВ).

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Взрив от холера в Алжир

На 23 Август 2018г. Министерството на здравеопазването на Алжир съобщава за първия за последните 20 години взрив от холера в северната част на страната.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Второ европейско превалентно проучване на инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в  болници за активно лечение

През 2016-2017г. Европейският център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC) организира “Второ превалентно проучване за инфекции, свързани с медицинското обслужване и антимикробна употреба в европейските болници за активно лечение (PPSII)”.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Необичайно висок брой на инфекции с вируса на Западния Нил в Европа през тази година

През 2018г., към 31 август, са регистрирани 975 потвърдени и вероятни автохтонни случая на ЗНТ на територията на Европа, това е 3.4-кратно завишение спрямо броя случаи през миналия сезон.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.