АНТИБИОТИЦИ

Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ).

Доскоро се считаше, че резистентността към колистин се определя само от гени с хромозомна локализация, но доказването на плазмидния ген mcr-1 опроверга съществуващата хипотеза.
Вниманието на специалистите, занимаващи се с проблемите на антимикробната резистентност е насочено към реалната заплаха от разпространение на колистинова резистентност сред Escherichia coli, като едни от най-често изолируемите Грам-отрицателни бактерии  в клиничната практика.

През 2015г., само три месеца, след доказването на mcr-1 гена в изолати от селскостопански животни в Китай, се установи неговото разпространение в страни от почти всички континенти.

Като едни от възможните причини за бързото разпространение на  mcr-1 са:
1.    Открива се в бактериални изолати с разнообразен произход: околна среда (реки),  селскостопански животни, животински продукти (месо), растителни източници (зеленчуци) и пациенти (с изявена клинична симптоматика, и асимптоматични носители).
2.    Доказан е при много видове Грам-отрицателни бактерии, като част от различни типове плазмиди, включително и такива, отличаващи се с висока честота на конюгация.
3.    Генът mcr-1 е доказан в изолати от пилета през 1980г. в Китай, а в Европа (Франция) сравнително по-късно през 2005г. отново от селскостопански животни. Първият клиничен изолат Shigella sonnei, в който е доказан гена е от 2008г. във Виетнам.
Наскоро е проведено широко мащабно проучване във връзка с разпространението на  mcr-1 гена при изолати от селскостопански животни в Китай. Анализите показват рязко повишаване на mcr-1 позитивните изолати след  2009г.

Сериозно притеснение будят редица съвременни научни открития за идентификация на ентеробактериални изолати, притежаващи комбинация от mcr-1 ген и гени, детерминиращи синтез на ензими, хидролизиращи карбапенеми (карбапенемази). Появата на щамове с подобни харектеристики представлява предпоставка за възникване на микроби, които показват устойчивост към всички съществуващи до момента групи антибиотици и сформиране на така наречените панрезистентенти патогени.

До този момент са открити следните комбинации на mcr-1 гена:  с NDM-9 при E.coli (Китай); NDM-5 при K. pneumoniae (Китай); OXA-48 и КPC-2 продуциращи E. coli в Канада и Германия. Съвсем актуални данни има от САЩ при изолат Е. coli, отличаващ се с наличието на комбинация на гените mcr-1 и  blaNDM-5.

Поради създалата се реална опасност от поява на изолати, резистентни едновременно на колистин и карбапенеми, за които е известно, че спадат към т. нар. „антибиотици на последна линия” е необходимо всички микробиологични лаборатории да провеждат все по-често тестове за определяне на антимикробна чувствителност към колистин, особено в случаите, при които се касае за инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни бактерии при пациенти, лекувани с колистин или такива, които са имали болничен престой в чужбина.
Трябва да се има в предвид, че дисково-дифузионния метод не е надежден за определяне на чувствителността към колистин и би следвало да се прилагат методики, свързани с определяне на минимална подтискаща концентрация (МПК) в бульон.
От 2016г. в НРЛ „Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност” към отдел Микробиология на НЦЗПБ се извършва молекулярно-генетично потвърждение на mcr-1 ген  чрез  Real time PCR метод.

Източник: http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V21N09/V21N09.pdf

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...
 •  

  ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

  Случаи на Коремен тиф в къмпинг в Германия

  На 04.10.16 специалисти от Роберт Кох Институт съобщиха в мрежата ECDC за надзор на инфекциите, предавани с храни и води, за два случая на коремен тиф.

  Прочети още...
 •  

  ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

  Новости в диагностиката на Лаймската борелиоза

  Както е известно, диагностиката на Лаймската борелиоза се базира на клинични симптоми и серологични данни, и се извършва чрез двустепенния протокол – ELISA и Имуноблот.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Първи случай на вероятно предаване на Легионерска болест от човек на човек

Вече 40 години след описването на Легионерската болест (ЛБ) се проучват случаи и епидемични взривове от заболяването. Всички данни до момента сочеха, че заболяването не се предава от човек на човек.

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Бруцелозата отново появаща се инфекция в България

Бруцелозата е новопоявила (re-emerging) се инфекция в Р. България.
През 2006г са доказани първите автохтонни заболявания при хора след десетилетия на видимо отсъствие на заболяването.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

ДИФТЕРИЯ

Когато чужденец желае да придобие българско гражданство, то тогава той трябва да подаде необходимите документи според чл. 13 и чл. 14 от Закона за българското гражданство.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Първи данни от молекулярно проучване на клинични изолати clostridium difficile риботип 027 от болница в гр.София

Представен материал на 14-ти Национален конгрес по Клинична микробиология и инфектология на Българската асоциация на микробиолозите в България (БАМ)
12-14 Май, 2016г., парк хотел Москва, гр.София

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Вирус NIPAH

Заболяването Нипа е нововъзникваща зооноза, която предизвиква тежки инфекции, както по хората, така и по животните. Предизвиква се от вирус Нипа (NiV) - парамиксовирус с резервоар прилепи от род Pteropus.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.