Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм – председател на БАМ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

 

МЕДИИНИ ИЗЯВИ

 

Име

Д-р Тодор Веселов Кантарджиев

Адрес    НЦЗПБ-1503 бул.Я.Сакъзов 26
Телефон +359 2 8465520
Дата на раждане 24.12.1955г.
Място на раждане София, България
Социално положение Женен, съпруга и син лекари

Образование

1975 - 1981

Медицинска академия, София

Медицински факултет: лекар-магистър по медицина

1986 1. Специалност по микробиология
1991 Доктор по медицина “Имулогични методи за диагностика на системната кандидоза”

1995

   2001 –

   2004 –

Доцент

2.Специалност Имунология

3.Специалност Епидемиология на инфекциозните болести

2004 Магистърска степен по Здравен мениджмънт- Софийски медицински университет
2008 Доктор на медицинските науки “Проучвания върху етилогичната диагностика и етиотропната терапия на микозите в България”
2009 Професор

Трудов стаж

1981 - 1982 Лекар в г. Белово
1982 - 1988

Военно – медицинска академия

Катедра Военна Микробиология и епидимиология

Научен сътрудник

Научните разработки в областта на индикация и диагностика на опасни инфекции

1988 - 1992

Национален Център по Заразни и Паразитни Болести

Ръководител  на лаборатория по микози и ООИ

Научни интереси:индикация на бактериологично оръжие и системни микози

   1992 –

Национален Център по Заразни и Паразитни Болести

Ръководител  на Отдел Микробиология с 10 Национални референтни лаборатории

Микробна лекарствена резистентност и генетични методи за диагностика и типиране

2010 Заместник Директор НЦЗПБ
   1995 – Национален консултант по Микробиология към Министерството на Здравеопазването

Опит

Клинична микробиология

Епидемиология на инфекции придобити в обществото

Медицинска микология

Антибиотици

Индикация на рискови инфекции

Надзор на лекарствена резистентност

Структура на мрежа от лаборатории

Акредитация на лаборатории

Стандартизация на лабораторни методи

Професионални интереси

Диагностика и лечение на инфекции при имуносупресирани пациенти и индикация

Специализации, стипендии

1989 –  Европейската Федерация на МикробиолозитеБерлин, Институт Роберт Кох, Германия

1990 – Асоциация на Германските Миколози. – Фрайбург, Германия

1991 – Стипендия към Немската Асоциация за Академичен ОбменМюнстер, Германия

1999 – Кралското обществоАбърдийн, Великобритания

2001 - Кралското обществоАбърдийн, Великобритания

Професионално членство

 

Председател на Българската Асоциация на Микробиолозите 

Зам. Председател на Научно Дружество по Микробиология

Член на Управителния съвет на Европейската Конфедерация по Медицинска Микология

Член на Управителния съвет на Балканското дружество по Микробиология

Член на Микологичните Дружества на Франция, Германия, Швейцария и Люксембург

Членна Американското Дружество по Микробиология

Членна Европейското Дружество по Клинична Микробиология и Заразни болести

Участие в експертни и регулаторни органи

 

 

Експерт към Специализирана комисия за оценка на терапевтичната активност и безопасност на лекарствените продукти на МЗ до 2003г

Член на НУС на НЦЗПБ от 1988

Член на Директорския съвет на НЦЗПБ от 1992

Член на Комисията за оценка на ин витро диагностикуми към ИАЛдо 2005

 Член на Експертната комисия по епидемичин надсор и ваксинопрофилактика към Министъра на здравеопазването

Член на Експертния съвет по Биологична защита

Координатор на Национална програма за надзор на антибиотична резистентност и антибиотична политика

Член на експернтната комисия по контрол на вътреболничните инфекции към Министъра на здравеопазването

Член на комисията за позитивния лекарствен списът на МС до2008г

Председател на подгкомисия за реимбурсния списък

Член на експертната комисия за оценка на лекарствените продукти

Оценител по акредитацияна лечебни заведения, вкл.ISO 15189

Член на СНС по Микробиология до

 2010

Член на НС по медикобиологични науки на ВАК

Ръководство на  проекти

 

Българо-ШвейцарскиПроект Болнична хигиена-Микробиология2002-2006(бюджет 6 000 000 франка, )

PHARЕ- Укрепване на контрола на инфекциите в България Микробиология 2006-2008

Национален проект Геномика на МОН 2006-2009

Ръководител на българското участие в проект EQADaBa за индикация на опасни микроорганизми  на ЕС

Проекти на МОН-6 бр.

Езикови умения

 

Немски, Английски, Руски

Преподавателска активност

Научен ръководител на 15 защитени докторантури

Научен ръководител на осем дипломанта

Ръководител на 18 специализации по микробиология

В момента ръководи шест аспиранта и трима специализанта.

Лекционни курсове за лекари и биолози по клинична микробиология за специализанти

Лекции за лекари в извънболнична медицина и болнични сециалисти по продължаваща квалификация

Лекции по лабораторен мениджмънт и управление на качеството в микробиологични лаборатории

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярното тестване като диагностичен метод намалява времето за откриване на M.tuberculosis complex при съмнение за туберкулоза

В неотдавна публикуваната в JAMA Intern Med. статия на Lelia H. Chaisson, David Duong, Adithya Cattamanchi, et al.: „Association of Rapid Molecular Testing With Duration of Respiratory Isolation for Patients With Possible Tuberculosis in a US Hospital” бяха представени първите публикувани данни за реалния ефект от използването на молекулярните тестове за откриване на M. tuberculosis complex при пациенти със съмнение за активна туберкулоза (ТВ).

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Взрив от холера в Алжир

На 23 Август 2018г. Министерството на здравеопазването на Алжир съобщава за първия за последните 20 години взрив от холера в северната част на страната.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Молекулярно - генетична диагностика на коклюш и паракоклюш

През последните години в световен мащаб се наблюдава увеличаване на случаите на коклюш. Тежки и фатални случаи на заболяването се наблюдават при новородени и кърмачета, особено под 3-месечна възраст. Клиничните симптоми при инфекция с коклюш (причинител Bordetella pertussis) са пароксизмален (пристъпен) характер на кашлицата, инспираторен реприз, повръщане непосредствено след кашличния пристъп, повишаване честотата на кашличните пристъпи през нощта.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Спасете животи: почистете ръцете си, 5 Mай 2019
Чиста грижа за всички – това е във вашите ръце!
СЗО призовава всички да бъдат вдъхновени от глобалното движение, за да се постигне всеобщо здравно покритие (universal health coverage, UHC), т.е. по-добро здраве и благосъстояние на всички хора от всички възрастови групи; защита от възможни финансови рискове; достъп до основни услуги в сферата на здравеопазването; достъп до безопасни, ефективни и качествени лекарства, и ваксини.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Необичайно висок брой на инфекции с вируса на Западния Нил в Европа през тази година

През 2018г., към 31 август, са регистрирани 975 потвърдени и вероятни автохтонни случая на ЗНТ на територията на Европа, това е 3.4-кратно завишение спрямо броя случаи през миналия сезон.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.