Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм – председател на БАМ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

 

МЕДИИНИ ИЗЯВИ

 

Име

Д-р Тодор Веселов Кантарджиев

Адрес    НЦЗПБ-1503 бул.Я.Сакъзов 26
Телефон +359 2 8465520
Дата на раждане 24.12.1955г.
Място на раждане София, България
Социално положение Женен, съпруга и син лекари

Образование

1975 - 1981

Медицинска академия, София

Медицински факултет: лекар-магистър по медицина

1986 1. Специалност по микробиология
1991 Доктор по медицина “Имулогични методи за диагностика на системната кандидоза”

1995

   2001 –

   2004 –

Доцент

2.Специалност Имунология

3.Специалност Епидемиология на инфекциозните болести

2004 Магистърска степен по Здравен мениджмънт- Софийски медицински университет
2008 Доктор на медицинските науки “Проучвания върху етилогичната диагностика и етиотропната терапия на микозите в България”
2009 Професор

Трудов стаж

1981 - 1982 Лекар в г. Белово
1982 - 1988

Военно – медицинска академия

Катедра Военна Микробиология и епидимиология

Научен сътрудник

Научните разработки в областта на индикация и диагностика на опасни инфекции

1988 - 1992

Национален Център по Заразни и Паразитни Болести

Ръководител  на лаборатория по микози и ООИ

Научни интереси:индикация на бактериологично оръжие и системни микози

   1992 –

Национален Център по Заразни и Паразитни Болести

Ръководител  на Отдел Микробиология с 10 Национални референтни лаборатории

Микробна лекарствена резистентност и генетични методи за диагностика и типиране

2010 Заместник Директор НЦЗПБ
   1995 – Национален консултант по Микробиология към Министерството на Здравеопазването

Опит

Клинична микробиология

Епидемиология на инфекции придобити в обществото

Медицинска микология

Антибиотици

Индикация на рискови инфекции

Надзор на лекарствена резистентност

Структура на мрежа от лаборатории

Акредитация на лаборатории

Стандартизация на лабораторни методи

Професионални интереси

Диагностика и лечение на инфекции при имуносупресирани пациенти и индикация

Специализации, стипендии

1989 –  Европейската Федерация на МикробиолозитеБерлин, Институт Роберт Кох, Германия

1990 – Асоциация на Германските Миколози. – Фрайбург, Германия

1991 – Стипендия към Немската Асоциация за Академичен ОбменМюнстер, Германия

1999 – Кралското обществоАбърдийн, Великобритания

2001 - Кралското обществоАбърдийн, Великобритания

Професионално членство

 

Председател на Българската Асоциация на Микробиолозите 

Зам. Председател на Научно Дружество по Микробиология

Член на Управителния съвет на Европейската Конфедерация по Медицинска Микология

Член на Управителния съвет на Балканското дружество по Микробиология

Член на Микологичните Дружества на Франция, Германия, Швейцария и Люксембург

Членна Американското Дружество по Микробиология

Членна Европейското Дружество по Клинична Микробиология и Заразни болести

Участие в експертни и регулаторни органи

 

 

Експерт към Специализирана комисия за оценка на терапевтичната активност и безопасност на лекарствените продукти на МЗ до 2003г

Член на НУС на НЦЗПБ от 1988

Член на Директорския съвет на НЦЗПБ от 1992

Член на Комисията за оценка на ин витро диагностикуми към ИАЛдо 2005

 Член на Експертната комисия по епидемичин надсор и ваксинопрофилактика към Министъра на здравеопазването

Член на Експертния съвет по Биологична защита

Координатор на Национална програма за надзор на антибиотична резистентност и антибиотична политика

Член на експернтната комисия по контрол на вътреболничните инфекции към Министъра на здравеопазването

Член на комисията за позитивния лекарствен списът на МС до2008г

Председател на подгкомисия за реимбурсния списък

Член на експертната комисия за оценка на лекарствените продукти

Оценител по акредитацияна лечебни заведения, вкл.ISO 15189

Член на СНС по Микробиология до

 2010

Член на НС по медикобиологични науки на ВАК

Ръководство на  проекти

 

Българо-ШвейцарскиПроект Болнична хигиена-Микробиология2002-2006(бюджет 6 000 000 франка, )

PHARЕ- Укрепване на контрола на инфекциите в България Микробиология 2006-2008

Национален проект Геномика на МОН 2006-2009

Ръководител на българското участие в проект EQADaBa за индикация на опасни микроорганизми  на ЕС

Проекти на МОН-6 бр.

Езикови умения

 

Немски, Английски, Руски

Преподавателска активност

Научен ръководител на 15 защитени докторантури

Научен ръководител на осем дипломанта

Ръководител на 18 специализации по микробиология

В момента ръководи шест аспиранта и трима специализанта.

Лекционни курсове за лекари и биолози по клинична микробиология за специализанти

Лекции за лекари в извънболнична медицина и болнични сециалисти по продължаваща квалификация

Лекции по лабораторен мениджмънт и управление на качеството в микробиологични лаборатории

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  COVID-19 и въздействието му върху антибиотичната консумация и антимикробната резистентност

  Бързото разпространение на антимикробната резистентност (АМР) води до смъртта на близо 700 000 души годишно в световен мащаб, счита че техният брой ще нарасне до 10 пъти през 2050 година. Влиянието на пандемията от COVID-19 върху АМР предстои да бъде изяснено, поради липсата на данни.

  Прочети още...
 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...
 •  

  ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

  Дългогодишна международната епидемия от Salmonella  Enteritidis включва и България.

  Епидемични огнища, причинени от Salmonella Enteritidis в няколко държави, свързани с яйца, продължават в ЕС / ЕИЗ, включително и в България от няколко години. От февруари 2017 г. до  януари 2020 г., 15 страните от ЕС / ЕИП отчитат 656 потвърдени случая и 202 вероятни случая.

  Прочети още...
 •  

  ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

  Кърлежов енцефалит

  България не е ендемичен район за Кърлежов енцефалит /КЕ/, поради това регистрираните случаи у нас са много редки. Но за последните 4 години са доказани 4 автохтонни случаи на КЕ в региона на Перник.

  Прочети още...

 

ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ

Въвеждане на направлявана от антибиотичната резистентност терапия на инфекции с Mycoplasma genitalium

M. genitalium са идентифицирани за първи път през 80-те години на миналия век и към момента се считат за етиологични причинители на сексуално предавани инфекции (СПИ)

Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Резистентна туберкулоза в Източна Европа и Централна Азия

Сред всички региони на СЗО Европейския регион има най-висок дял на резистентна туберкулоза сред нови случаи и случаи на повторно лечение. Осемнадесетте страни страни с висок приоритет в Източна Европа и Централна Азия представляват 85% от заболеваемостта от туберкулоза и над 90% от резистентните към лекарства случаи на туберкулоза, възникващи в региона.

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Опасни зооантропонози в България за периода 2016-2019 година*

След последния епидемичен взрив от бруцелоза през 2015 г., в резултат от взетите противоепидемични мерки, заболяемостта от особено опасни зоонози в страната бележи трайна тенденция за намаляване.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Индикации за вземане на материали за изследване за Коклюш

Коклюшът е остра, високо контагиозна бактериална инфекциозна болест на горните дихателни пътища. Причинител на заболяването е Грам-отрицателният бактерий Bordetella pertussis.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

COVID-19 и Clostridioides difficile инфекции (CDI)

Корона вирусното заболяване (COVID-19), в резултат на острия респираторен вирус SAR-CoV-2, бързо се превръща в пандемия с глобална значимост.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Гъбични инфекции и COVID 19

Според актуална информация на CDC (Centers for disease control and prevention, 2021) симптомите на някои гъбични заболявания могат да бъдат подобни на тези на COVID-19, включително температура, кашлица и задух.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Вирус Alongshan

Вирус Alongshan (ALSV) е новооткрит кърлежово-преносим вирус, засечен за първи път в Китай през 2017 г., а през 2019 г. и в кърлежи Ixodes ricinus във Финландия.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.