На 1 и 2 декември 2023 г. в Хотел Експо София, ще се проведе 7-ма Национална научна конференция по НІV и коинфекции - 40 години от откриването на HIV. Организатори са Националният център по заразни и паразитни болести и Българската Асоциация на Микробиолозите.
BulSTAR 2022
На страницата Българската Асоциация на Микробиолозите, са достъпни таблиците за годишните отчети, касаещи антибиотичната резистентност и етиологичната структура на инфекциите в България.

Българската асоциация на микробиолозите организира обучителна програма на тема „Антимикробна химиотерапия и рационална употреба на антибиотиците”, спонсорирана от ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви предоставим актуализираните за 2022 година документи на EUCAST на български език.

20-ят Юбилеен конгрес на Българската асоциация по клинична микробиология в МУ-Пловдив

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Детекция на серумен дизахарид при инвазивна инфекция с гъбички от род Candida

Инвазивната кандидоза е свързана с висока заболеваемост и смъртност, въпреки прилагането на противогъбична терапия, особено в отделенията за интензивно лечение. Това се дължи на трудностите при диагностицирането на тези инфекции, което трябва да стане максимално бързо.

Прочети още...

Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм – председател на БАМ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

 

МЕДИИНИ ИЗЯВИ

 

Име

Д-р Тодор Веселов Кантарджиев

Адрес    НЦЗПБ-1503 бул.Я.Сакъзов 26
Телефон +359 2 8465520
Дата на раждане 24.12.1955г.
Място на раждане София, България
Социално положение Женен, съпруга и син лекари

Образование

1975 - 1981

Медицинска академия, София

Медицински факултет: лекар-магистър по медицина

1986 1. Специалност по микробиология
1991 Доктор по медицина “Имулогични методи за диагностика на системната кандидоза”

1995

   2001 –

   2004 –

Доцент

2.Специалност Имунология

3.Специалност Епидемиология на инфекциозните болести

2004 Магистърска степен по Здравен мениджмънт- Софийски медицински университет
2008 Доктор на медицинските науки “Проучвания върху етилогичната диагностика и етиотропната терапия на микозите в България”
2009 Професор

Трудов стаж

1981 - 1982 Лекар в г. Белово
1982 - 1988

Военно – медицинска академия

Катедра Военна Микробиология и епидимиология

Научен сътрудник

Научните разработки в областта на индикация и диагностика на опасни инфекции

1988 - 1992

Национален Център по Заразни и Паразитни Болести

Ръководител  на лаборатория по микози и ООИ

Научни интереси:индикация на бактериологично оръжие и системни микози

   1992 –

Национален Център по Заразни и Паразитни Болести

Ръководител  на Отдел Микробиология с 10 Национални референтни лаборатории

Микробна лекарствена резистентност и генетични методи за диагностика и типиране

2010 Заместник Директор НЦЗПБ
   1995 – Национален консултант по Микробиология към Министерството на Здравеопазването

Опит

Клинична микробиология

Епидемиология на инфекции придобити в обществото

Медицинска микология

Антибиотици

Индикация на рискови инфекции

Надзор на лекарствена резистентност

Структура на мрежа от лаборатории

Акредитация на лаборатории

Стандартизация на лабораторни методи

Професионални интереси

Диагностика и лечение на инфекции при имуносупресирани пациенти и индикация

Специализации, стипендии

1989 –  Европейската Федерация на МикробиолозитеБерлин, Институт Роберт Кох, Германия

1990 – Асоциация на Германските Миколози. – Фрайбург, Германия

1991 – Стипендия към Немската Асоциация за Академичен ОбменМюнстер, Германия

1999 – Кралското обществоАбърдийн, Великобритания

2001 - Кралското обществоАбърдийн, Великобритания

Професионално членство

 

Председател на Българската Асоциация на Микробиолозите 

Зам. Председател на Научно Дружество по Микробиология

Член на Управителния съвет на Европейската Конфедерация по Медицинска Микология

Член на Управителния съвет на Балканското дружество по Микробиология

Член на Микологичните Дружества на Франция, Германия, Швейцария и Люксембург

Членна Американското Дружество по Микробиология

Членна Европейското Дружество по Клинична Микробиология и Заразни болести

Участие в експертни и регулаторни органи

 

 

Експерт към Специализирана комисия за оценка на терапевтичната активност и безопасност на лекарствените продукти на МЗ до 2003г

Член на НУС на НЦЗПБ от 1988

Член на Директорския съвет на НЦЗПБ от 1992

Член на Комисията за оценка на ин витро диагностикуми към ИАЛдо 2005

 Член на Експертната комисия по епидемичин надсор и ваксинопрофилактика към Министъра на здравеопазването

Член на Експертния съвет по Биологична защита

Координатор на Национална програма за надзор на антибиотична резистентност и антибиотична политика

Член на експернтната комисия по контрол на вътреболничните инфекции към Министъра на здравеопазването

Член на комисията за позитивния лекарствен списът на МС до2008г

Председател на подгкомисия за реимбурсния списък

Член на експертната комисия за оценка на лекарствените продукти

Оценител по акредитацияна лечебни заведения, вкл.ISO 15189

Член на СНС по Микробиология до

 2010

Член на НС по медикобиологични науки на ВАК

Ръководство на  проекти

 

Българо-ШвейцарскиПроект Болнична хигиена-Микробиология2002-2006(бюджет 6 000 000 франка, )

PHARЕ- Укрепване на контрола на инфекциите в България Микробиология 2006-2008

Национален проект Геномика на МОН 2006-2009

Ръководител на българското участие в проект EQADaBa за индикация на опасни микроорганизми  на ЕС

Проекти на МОН-6 бр.

Езикови умения

 

Немски, Английски, Руски

Преподавателска активност

Научен ръководител на 15 защитени докторантури

Научен ръководител на осем дипломанта

Ръководител на 18 специализации по микробиология

В момента ръководи шест аспиранта и трима специализанта.

Лекционни курсове за лекари и биолози по клинична микробиология за специализанти

Лекции за лекари в извънболнична медицина и болнични сециалисти по продължаваща квалификация

Лекции по лабораторен мениджмънт и управление на качеството в микробиологични лаборатории

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Актуализарана дефиниция за XDR-TB (extensively drug-resistant tuberculosis)

  НРЛ ТВ e единствената лабораторна структура за потвърждение на всички резистентни форми на туберкулоза в България, като резултатите се съобщават ежемесечно в Министерството на здравеопазването, а от там в системата TESSy.

  Прочети още...
 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...
 •  

  ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

  Oгнище на инфекции със Salmonella Virchow в няколко държави, свързано с консумацията на месни продукти, съдържащи пилешко месо

  Между 15 март и 6 юли 2021 г. са докладвани 348 потвърдени случаи на S. Braenderup в 12 държави от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство...

  Прочети още...
 •  

  ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

  Нови перспективи за ваксинопрофилактика на Лаймската болест

  Към настоящия момент ваксина срещу причинителя на Лаймска болест не е достъпна. През 2002 г. ваксината беше изтеглена от производителя, поради съмнение че OspA, един от важните имунодоминантни повърхностни белтъци на мембраната на B. burgdorferi...

  Прочети още...

 

ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ

Антибиотична резистентност при гонорея и генитална микоплазмена инфекция

Бактериалните сексуално предавани инфекции (СПИ) продължават да бъдат проблем за общественото здраве в световен мащаб. Световната здравна организация (СЗО) изчислява над 357 милиона нови случая глобално на четирите лечими невирусни СПИ...

Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Респираторни инфекции, причинени от представители на род Bordetella( коклюш и паракоклюш)

Коклюшът е ваксинопредотвратимо, остро респираторно заболяване, причинявано от грам-отрицателния бактерий Bordetella pertussis. В последните години в световен мащаб се наблюдава възраждане на тази инфекция.

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

През периода 2020-2022 година заболяемостта от особено опасни зоонози в страната остава на същото ниво както през предходния три годишен период (2017-2019).

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

Дифтерия на територията на Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Великобритания

Към 26 септември 2022 г. на територията на Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Великобритания са докладвани 92 случая на дифтерия сред мигранти от седем европейски държави за 2022 г.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ - 2023

На 5 Май 2023 г. СЗО подновява ежегодната си подкрепа за страните и здравните заведения в техния неравен път към подобряване практиките за хигиена на ръцете и насърчаване към иновации в здравеопазването. Болниците по целия свят са поканени да участват в кампанията за хигиена на ръцете, за да продължат да повишават осведомеността на специалистите си за важността от тази инициатива

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Детекция на серумен дизахарид при инвазивна инфекция с гъбички от род Candida

Инвазивната кандидоза е свързана с висока заболеваемост и смъртност, въпреки прилагането на противогъбична терапия, особено в отделенията за интензивно лечение. Това се дължи на трудностите при диагностицирането на тези инфекции, което трябва да стане максимално бързо.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Вирус Alongshan

Вирус Alongshan (ALSV) е новооткрит кърлежово-преносим вирус, засечен за първи път в Китай през 2017 г., а през 2019 г. и в кърлежи Ixodes ricinus във Финландия.

Прочети още...

Страницата на Българска Асоциация на Микробиолозите ще използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители по най-добрия начин.