ВАЖНО

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НІV И КОИНФЕКЦИИ
01 - 02 декември 2017 г., Централ Парк Хотел, София

NCIPD LOGO Clean

 

Организирана
от Национален център по заразни и паразитни болести
и
Българска Асоциация на Микробиолозите

 

ОФИЦИАЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 

 ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 


ПЪРВА СЕСИЯ
01 декември 2017 г.


09:00 - 09:15
Официално откриване на срещата
Проф. д-р Т. Кантарджиев, Директор на НЦЗПБ

09:15-09:30
Съвременна сART и имунологично възстановяване
Проф. д-р М. Николова. Национална референтна лаборатория по имунология, НЦЗПБ

09:30-10:00
Програма за превенция и контрол на НІV/СПИН. Успехи и предизвикателства
Д-р Т. Върлева – Министерство на Здравеопазването

10:00-10:30
Сателитен симпозиум GSK
„Резистентност – от лабораторията до клиничната практика: фокус към Dolutegravir“
Д-р Деница Симеонова, GSK

10:30 - 10:45
Сателитен симпозиум Интелект Фарма
Съвременна терапия при НІV/СПИН
Лектор Доц. д-р И. Еленков - Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести, Проф. Иван Киров, София

10:45 – 11:00
Сателитен симпозиум Абвие
HCV/HIV коинфекции – съвременни терапии /HCV/HIV co-infections – new therapeutic choices
Лектор Д-р Р. Цонев - МБАЛ Аджъбадем, Токуда

11:00 – 11:30 КАФЕ ПАУЗА


11:30 - 12:00
Съвременна диагностика, вирусологичен мониторинг и молекулярна епидемиология на НІV (Предизвикателства и възможности)
Доц. И. Алексиев - Национална референтна потвърдителна лаборатория по НІV

12:00 – 12:15
Маркери за отминала хепатит В вирусна инфекция при HIV-позитивни лица
Елица Голкочева-Маркова, Национална референтна лаборатория по хепатитни вируси

12:15 – 12:30
Разпространение на НІV-1 субтипове при хетеросексуални лица
Р. Димитрова - Национална референтна потвърдителна лаборатория по НІV

12:30 – 12:45
Вирусологичен мониторинг на НІV при бременни и новородени деца
А. Костадинова - Национална референтна потвърдителна лаборатория по НІV


12:45 – 14:00 РАБОТЕН ОБЯД


14:00 - 14:30
Сателитен симпозиум Анджелини, Gilead
Предимства на TAF базираните режими. Потенциала им да отговорят на непосрещнатите нужди от съществуващата АРТ. Позиционирането на TAF базираните режими в клиничните ръководства.
Д-р Н. Янчева - Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести, Проф. Иван Киров, София

14:30 – 15:00
Сателитен симпозиум MSD
Двойна или тройна терапия при HIV-тенденции и добри практики
Лектори: Д-р Нина Янчева, Проф. Марияна Стойчева-Въртигова, Доц. Ивайло Алексиев

15:00 – 15:15
Сателитен симпозиум Елта90
Съвременни технологии за молекулярно-биологична диагностика
            Д-р Теодор Замфиров

15:15 – 15:30
Експериментален модел в клетъчна култура за изучаване на ко-инфекцията HIV + Flu и хипотеза за взаимодействието им ин виво
 Проф. д.м.н.Р.Аргирова, лекар-вирусолог, Токуда Болница, София


15:30 – 16:00 КАФЕ ПАУЗА


16:00 – 16:15
Честота и рискове при късно представяне и късно ре-представяне при НІV/СПИН.
Проф. д-р М Стойчева, Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Св Георги“

16:15 – 16:30
Случаи от практиката, предизвикали въпроси и разсъждения.
Проф. д-р Цеца Дойчинова, д-р Ивайло Паков, Инфекциозна клиника при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" - Плевен

16:30 – 16:45
Психо – емоционален профил на пациентите с НІV/СПИН, лекувани в Клиника по Инфекциозни болести с дейности по НІV/СПИН към УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович” Стара Загора
Проф. д-р Л. Пекова, П. Парушева, М. Фъртунова, Св. Чакъров - УМБАЛ Стара Загора

16:45 – 17:00
Съображения при преекспозиционна профилактика (ПрЕП).
Доц. И. Алексиев - Национална референтна потвърдителна лаборатория по НІV, НЦЗПБ.

17:00 – 17:15
Актуални данни за разпространение на кръвно преносими инфекции в групата на употребяващите венозни наркотични вещества    
В. Богданова, П. Попов - Национален Център по Наркомании

17:15 – 17:30
Достъп до лечение, грижи и подкрепа на хората, живеещи с НІV
А. Балканджиева - Фондация "И"


17:30 – 18:00 Разширена дискусия.

 

18:00 РАБОТНА ВЕЧЕРЯ


ВТОРА СЕСИЯ
02 декември 2017 г.

Презентации от млади изследователи

10:00 – 10:15
НІV/СПИН при мъже, които правят секс с мъже
Л. Николова - Национална референтна потвърдителна лаборатория по НІV, НЦЗПБ

10:15 – 10:30
НІV и коморбидитет.
    Д-р Ивайло Паков, Инфекциозна клиника при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" - Плевен

10:30 – 10:45
Клостридиум дифициле инфекция при пациент с НІV/СПИН. Клиничен случай.
Д-р Петър Василев, М Стойчева, Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Св Георги“

10:45– 11:15 КАФЕ ПАУЗА

11:15 – 11:30
Диагностика и терапия на Mycoplasma genitalium
Д-р И. Филипова – НРЛ Микология и сексуално предавани инфекции, НЦЗПБ

11:30 – 11:45
Пациенти с HIV и инфекции на ЦНС, лекувани в ОПИН, СБАЛИПБ
            Д-р Димитър Страшимиров - Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести, Проф. Иван Киров, София

11:45 – 12:00
Клинични характеристики на HIV/HCV ко-инфектирани пациенти лекувани с директно действащи антивирусни режими
Андон Тимчев, Татяна Червенякова, Димитър Страшимиров, Ивайло Еленков, Нина Янчева, Маргарита Янкова - Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести, Проф. Иван Киров, София

12:00 – 12:15
Двойно негативните (CD3+CD4-CD8-) Т клетки като негативен прогностичен маркер за имунно възстановяване при HIV+ пациенти на продължителна сART
            Радослава Емилова. Национална референтна лаборатория по имунология, НЦЗПБ

12:00 – 12:30 Разширена дискусия и закриване на конференцията.

12:30 – 13:30 РАБОТЕН ОБЯД

    РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Комбинирани механизми на резистентност към колистин и карбапенеми

  През последните години нараства значението на антимикробния препарат колистин като единствена терапевтична опция за лечение на инфекции, причинени от полирезистентни Грам-отрицателни патогенни бактерии, и в частност представители от карбапенем-резистентните  Enterobacteriaceae (КРЕ). Прочети още...

 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...
 •  

  ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

  Случаи на Коремен тиф в къмпинг в Германия

  На 04.10.16 специалисти от Роберт Кох Институт съобщиха в мрежата ECDC за надзор на инфекциите, предавани с храни и води, за два случая на коремен тиф.

  Прочети още...
 •  

  ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

  Новости в диагностиката на Лаймската борелиоза

  Както е известно, диагностиката на Лаймската борелиоза се базира на клинични симптоми и серологични данни, и се извършва чрез двустепенния протокол – ELISA и Имуноблот.

  Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Първи случай на вероятно предаване на Легионерска болест от човек на човек

Вече 40 години след описването на Легионерската болест (ЛБ) се проучват случаи и епидемични взривове от заболяването. Всички данни до момента сочеха, че заболяването не се предава от човек на човек.

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Бруцелозата отново появаща се инфекция в България

Бруцелозата е новопоявила (re-emerging) се инфекция в Р. България.
През 2006г са доказани първите автохтонни заболявания при хора след десетилетия на видимо отсъствие на заболяването.

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

ДИФТЕРИЯ

Когато чужденец желае да придобие българско гражданство, то тогава той трябва да подаде необходимите документи според чл. 13 и чл. 14 от Закона за българското гражданство.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Първи данни от молекулярно проучване на клинични изолати clostridium difficile риботип 027 от болница в гр.София

Представен материал на 14-ти Национален конгрес по Клинична микробиология и инфектология на Българската асоциация на микробиолозите в България (БАМ)
12-14 Май, 2016г., парк хотел Москва, гр.София

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Вирус NIPAH

Заболяването Нипа е нововъзникваща зооноза, която предизвиква тежки инфекции, както по хората, така и по животните. Предизвиква се от вирус Нипа (NiV) - парамиксовирус с резервоар прилепи от род Pteropus.

Прочети още...