БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
МИКРОБИОЛОЗИТЕ
български 
Не е важно да знаеш всичко,
важното е да знаеш къде да го намериш.
А. Айнщаин
 
Начало
Важни съобщения
От 07.04.2014г. до 11.04.2014г. в НЦЗПБ - Отдел микробиология ще се проведе курс по “Санитарна микробиология” - част от програмата за специалност по микробиология и сродни специалности, непрекъснато обучение, част от програмата за обучение на докторанти, дипломанти.   Календарна програма на курс Санитарна микробиология

Дванадесети конгрес на БАМ      Снимки 12 конгрес 2014г.
НОВИНИ
На 11 декември 2013 г. се навършват 170 години от рождението на проф. Роберт Кох. На тази дата в НЦЗПБ ще се проведе тържествена научна конференция.
АКЦЕНТИ
Внимание, нов механизъм за резистентност
Род Enterobacteriaceae включва няколко вида условнопатогенни бактерии които са част от нормалната флора на храносмилателния тракт при човека и животните. Тези бактерии... Виж още...
ВАЖНО
Тази година се навършват 25 години от създаването на Националната референтна лаборатория по МИКОЛОГИЯ и СПИ. Ще се проведе тържество по този случай.

ДРУГИ ВАЖНИ ТЕМИ
БАМ ще издава научно списание на английски език.

Продължаваща квалификация реферативни срещи
антибиотици
Микроцините в действие: Изключителни стратегии за отбрана при ентеробактериите
Вероятно най-старата и най-разпространена стратегия за защита при жи
Виж още...
нови методи за диагностика и типизиране
Доказване на ДНК в кръв чрез мултиплексен PCR и биомаркери за инфекции при пациенти със синдром на системен възпалителен отговор
Диагностиката на с
Виж още...
инфекции предавани с храни и води
Инфекции, причинени от Salmonella Paratyphi B var. Java cлед контакт с костенурки, в Биская, Испания, септември 2010 - октомври 2011 Виж още...

предавани с кърлежи инфекции
Серопревалиране на вируса на Кримска-Конго хеморагична треска в България
Само през последните 4 години бяха регистрирани 30 случая на ККХТ, в рамки
Виж още...
полово предавани инфекции
Антибиотична резистентност при Neisseria gonorrhoeae
Гонореята е втората най-често сексуално-предавана инфекция в света. Neisseria gonorrhoeae може
Виж още...
туберкулоза и респираторни инфекции
Подобряване на качеството на пробите за увеличаване на откриваемостта на случаите на белодробна туберкулоза в Боливия.
Легионерска болест при дец
Виж още...

особено опасни инфекции
Холерата завзема и Куба – потенциален риск за внос на инфекцията След холерните епидемии започнали в края на 2010г. в Хаити (638 511 случая) и Домини Виж още...
ваксинопредотвратими инфекции
Имунизационен календар на Република България http://www.riokoz-vt.com/imkalendar.htm Виж още...
инфекции свързани с медицинско обслужване
Появата на пан-резистентни Грам-отрицателни патогени е повод за бърз глобален политически отговор
Повтарящи се инфекции Clostridium difficile: перс
Виж още...

микози и инфекции при имунен дефицит
Анализ от международно епидемиологично проучване на инвазивна кандидоза в педиатрични отделения, включително деца в неонатален период Виж още...
арбовируси
Добрава – Белград вирус: филогенеза, епидемиология, заболяване
Вирусът Добрава - Белград (Dobrava-Belgrade virus (DOBV)) принадлежи към групата на
Виж още...
Контакти

Tel/Fax: +359 (2) 846 55 20
E-mail: bam_bg@mail.bg
Адрес: бул. Я. Сакъзов № 26
София 1504