БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
МИКРОБИОЛОЗИТЕ
български 
Не е важно да знаеш всичко,
важното е да знаеш къде да го намериш.
А. Айнщаин
 
Начало
АКЦЕНТИ
Внимание, нов механизъм за резистентност
Род Enterobacteriaceae включва няколко вида условнопатогенни бактерии които са част от нормалната флора на храносмилателния тракт при човека и животните. Тези бактерии... Виж още...
ВАЖНО

От тук можете да изтеглите кратка транспортно-информационна брошура, която ще помогне на придвижването между основните точки в София, свързани с XIV-ия НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИИ.


ДРУГИ ВАЖНИ ТЕМИ
БАМ ще издава научно списание на английски език.

Продължаваща квалификация реферативни срещи
антибиотици
Нов вид карбапенемаза от клас А
Резистентността към карбапенеми сред представителите на Enterobacteriaceae е свързана предимно с продукция ензими,
Виж още...
нови методи за диагностика и типизиране
ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал
В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха
Виж още...
инфекции предавани с храни и води
Изолиране и молекулярно типизиране на Cronobacter spp. в търговски бебешки и детски храни Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) са важни причи Виж още...

предавани с кърлежи инфекции
Серопревалиране на вируса на Кримска-Конго хеморагична треска в България
Само през последните 4 години бяха регистрирани 30 случая на ККХТ, в рамки
Виж още...
полово предавани инфекции
СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ
Препоръки за КОМБИНИРАНА АНТИБИОТИЧНА ТЕРАПИЯ за лечение на гонорея според европейско ръководство за диагностика
Виж още...
туберкулоза и респираторни инфекции
Нови противотуберкулозни лекарства
Разпространение на доминантен генотип на Mycobacterium tuberculosis сред пациенти с мултирезистентна туберкулоза
Виж още...

особено опасни инфекции
Осемнайсет нови случая на туларемия при хора
След затихване на започналата през 1997г. епидемия от туларемия в Западна България, инфекцията при хор
Виж още...
ваксинопредотвратими инфекции
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ДИАГНОСТИКА НА КОКЛЮШ
Коклюшът е високо контагиозна респираторна инфекция (инфекциозен индекс 1:17). Засяга всички възрастови
Виж още...
инфекции свързани с медицинско обслужване
Появата на пан-резистентни Грам-отрицателни патогени е повод за бърз глобален политически отговор
Повтарящи се инфекции Clostridium difficile: перс
Виж още...

микози и инфекции при имунен дефицит
Анализ от международно епидемиологично проучване на инвазивна кандидоза в педиатрични отделения, включително деца в неонатален период Виж още...
арбовируси
Случай на Западнонилска треска при дете с остра фебрилна реакция
Западнонилската треска се причинява от вирус, принадлежащ към сем. Флавивируси зае
Виж още...
Контакти

Tel/Fax: +359 (2) 846 55 20
E-mail: bam_bg@mail.bg
Адрес: бул. Я. Сакъзов № 26
София 1504