БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
МИКРОБИОЛОЗИТЕ
български 
Не е важно да знаеш всичко,
важното е да знаеш къде да го намериш.
А. Айнщаин
 
Начало
НОВИНИ

На 14-ти Май 2016-та година завърши XIV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИИ.

Снимки

Виж още...
АКЦЕНТИ
Внимание, нов механизъм за резистентност
Род Enterobacteriaceae включва няколко вида условнопатогенни бактерии които са част от нормалната флора на храносмилателния тракт при човека и животните. Тези бактерии... Виж още...
ВАЖНО

От тук можете да изтеглите кратка транспортно-информационна брошура, която ще помогне на придвижването между основните точки в София, свързани с XIV-ия НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИИ.


ДРУГИ ВАЖНИ ТЕМИ
БАМ ще издава научно списание на английски език.

Продължаваща квалификация реферативни срещи
антибиотици
Нов вид карбапенемаза от клас А
Резистентността към карбапенеми сред представителите на Enterobacteriaceae е свързана предимно с продукция ензими,
Виж още...
нови методи за диагностика и типизиране
ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал
В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха
Виж още...
инфекции предавани с храни и води
Изолиране и молекулярно типизиране на Cronobacter spp. в търговски бебешки и детски храни Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) са важни причи Виж още...

предавани с кърлежи инфекции
Серопревалиране на вируса на Кримска-Конго хеморагична треска в България
Само през последните 4 години бяха регистрирани 30 случая на ККХТ, в рамки
Виж още...
полово предавани инфекции
СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ
Препоръки за КОМБИНИРАНА АНТИБИОТИЧНА ТЕРАПИЯ за лечение на гонорея според европейско ръководство за диагностика
Виж още...
туберкулоза и респираторни инфекции
Нови противотуберкулозни лекарства
Разпространение на доминантен генотип на Mycobacterium tuberculosis сред пациенти с мултирезистентна туберкулоза
Виж още...

особено опасни инфекции
Осемнайсет нови случая на туларемия при хора
След затихване на започналата през 1997г. епидемия от туларемия в Западна България, инфекцията при хор
Виж още...
ваксинопредотвратими инфекции
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ДИАГНОСТИКА НА КОКЛЮШ
Коклюшът е високо контагиозна респираторна инфекция (инфекциозен индекс 1:17). Засяга всички възрастови
Виж още...
инфекции свързани с медицинско обслужване
Появата на пан-резистентни Грам-отрицателни патогени е повод за бърз глобален политически отговор
Повтарящи се инфекции Clostridium difficile: перс
Виж още...

микози и инфекции при имунен дефицит
Анализ от международно епидемиологично проучване на инвазивна кандидоза в педиатрични отделения, включително деца в неонатален период Виж още...
арбовируси
Случай на Западнонилска треска при дете с остра фебрилна реакция
Западнонилската треска се причинява от вирус, принадлежащ към сем. Флавивируси зае
Виж още...
Контакти

Tel/Fax: +359 (2) 846 55 20
E-mail: bam_bg@mail.bg
Адрес: бул. Я. Сакъзов № 26
София 1504