РЕФЕРАТИВНИ СРЕЩИ

 •  

   АНТИБИОТИЦИ

  Нов вид карбапенемаза от клас А

  Резистентността към карбапенеми сред представителите на Enterobacteriaceae е свързана предимно с продукция ензими, инактивиращи тази група β-лактамни антибиотици.

  Прочети още...
 •  

  НОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ТИПИЗИРАНЕ

  ДНК секвенционно типизиране на менингококи директно от клиничен материал

  В опит да бъде разбрана епидемиологията на менингококовата болест бяха усвоени и въведени традиционните молекулярни техники за епидемиологично маркиране: риботипиране, PFGE, RAPD, RFLP, MILVA, MLEE.

  Прочети още...
 •  

  ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ С ХРАНИ И ВОДИ

  Изолиране и молекулярно типизиране на Cronobacter spp. в търговски бебешки и детски храни

  Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) са важни причинители на инфекции предавани с храни и води. Инфекциите с този патоген може да доведат до неонатален менингит, некротизиращ ентероколит и бактериемия.

  Прочети още...
 •  

  ПРЕДАВАНИ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ

  Серопревалиране на вируса на Кримска-Конго хеморагична треска в България

  Само през последните 4 години бяха регистрирани 30 случая на ККХТ, в рамките на 6 области в южна България.

  Прочети още...

 

ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ

Препоръки за КОМБИНИРАНА АНТИБИОТИЧНА  ТЕРАПИЯ за лечение на гонорея според европейско ръководство за диагностика и лечение на гонорея при възрастни 2012*

Според Световната здравна организация (СЗО) през 2012 г. са регистрирани 106 милиона нови случаи на гонорея в световен мащаб сред възрастните. Подобна е и картината при гениталната хламидийна инфекция.

Прочети още...

 

ТУБЕРКУЛОЗА И РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Разпространение на доминантен генотип на Mycobacterium tuberculosis сред пациенти с мултирезистентна туберкулоза в България

Съвременното лечение на туберкулозата се основава на общоприети стандартизирани схеми, разработени през последните петдесет години, независимо от генетичните характеристики на локално циркулиращите щамове на M. tuberculosis.

Прочети още...

 

ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ

Осемнайсет нови случая на туларемия при хора

След затихване на започналата през 1997г. епидемия от туларемия в Западна България, инфекцията при хора отново стана рядкост. За последните 5 години, диагностицираните случаи са от 0 до 3 годишно.

 

Прочети още...

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ДИАГНОСТИКА НА КОКЛЮШ

Коклюшът е високо контагиозна респираторна инфекция (инфекциозен индекс 1:17). Засяга всички възрастови групи, но по-често заболяването се открива при бебета на възраст под 1 година, при които често се наблюдават и сериозни усложнения.

Прочети още...

 

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Повтарящи се инфекции Clostridium difficile: перспективи на лечение

Clostridium difficile е условно патогенен бактерий. Той е причинител на псевдомембранозен колит, който предизвиква все по-широк изследователски интерес в качеството си на причинител на нозокомиални (вътреболнични) инфекции с голямо обществено значение.

Прочети още...

 

МИКОЗИ И ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМУНЕН ДЕФИЦИТ

Staphylococcus aureus при пациенти с HIV инфекция

Придобитият в обществото епидемичен метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (CA-MRSA) има значимо въздействие при пациенти с HIV инфекции.

Прочети още...

 

АРБОВИРУСИ

Случай на Западнонилска треска при дете с остра фебрилна реакция

Западнонилската треска се причинява от вирус, принадлежащ към сем. Флавивируси заедно с вирусите, причиняващи кърлежовия енцефалит, Японския комарен енцефалит, жълтата треска, денгата и др.

Прочети още...